Personlig assistent

Personliga assistenter arbetar med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Den personliga assistenten underlättar vardagen för individen man arbetar med på olika sätt. Det kan till exempel vara att hjälpa till i hemmet, möjliggöra en aktiv fritid eller att sköta sitt arbete.

Som personlig assistent är man anställd av kommunen, privata bolag, stiftelser eller assistansanvändaren själv.

Arbetsuppgifter
En personlig assistent kan kompensera många olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Den personliga assistenten har i uppgift att underlätta vardagen för assistansanvändaren. Arbetet är anpassat utifrån den assistansanvändare man arbetar med och kan vara mycket varierande. Det kan handla om att hjälpa till med hygien, matlagning eller att sköta hemmet. Det kan också innebära att hjälpa till med studier eller assistansanvändarens eget arbete. En viktig del kan vara att möjliggöra en aktiv fritid för assistansanvändaren som att ägna sig åt intressen eller föreningsliv. Den personliga assistenten kan även möjliggöra umgänge för assistansanvändaren genom att träffa vänner eller familj.

Man kan också hjälpa assistansanvändaren att kommunicera, då kan det krävas att den personliga assistenten har särskild kunskap som exempelvis teckenspråk.

Generellt har inte personliga assistenter några sjukvårdande uppgifter. I vissa fall kan man delegeras sjukvårdande uppgifter från en sjuksköterska, som att dela ut medicin till assistansanvändaren. Det ställs då särskilda krav på den som arbetar som personlig assistent som exempelvis att man har undersköterskeutbildning.

Som personlig assistent arbetar man under tystnadsplikt. Det innebär att man inte får lämna ut uppgifter om assistansanvändaren och hens privata förhållanden.

Arbetsmiljö
Arbetet utförs i den miljö assistansanvändaren befinner sig som exempelvis hens egna hem eller inom olika verksamheter. Ibland kan tunga lyft förekomma, särskilt om man arbetar med assistansanvändare med rörelsehinder.

Arbetstider
Eftersom personer med behov av personlig assistans i de allra flesta fall har behov av assistans alla tider på dygnet kan ens arbetstider variera därefter.

Utbildning
För att arbeta som personlig assistent kan man ha olika utbildningsbakgrund. Det beror på assistansanvändarens krav, behov och önskemål och man utgår ofta från personlig lämplighet. Ofta har man som lägst gymnasieutbildning. Vissa arbetsgivare inom personlig assistans håller internutbildningar. Ibland krävs utdrag ur polisregistret, särskilt när det gäller assistansuppdrag för barn- och ungdomar.

I vissa fall behöver man ha studerat inom vård- och omsorg på gymnasiet eller vara utbildad undersköterska.