Sjuksköterskeyrken

Sjuksköterskan är omvårdnadsexperten i patientens närhet. Det innebär att sjuksköterskan ansvarar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Sjuksköterskan leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd.

Sjuksköterskor kan arbeta på många olika arbetsplatser. Exempel på dessa är sjukhus, olika vårdmottagningar, vårdcentraler och vårdavdelningar. De flesta arbetsgivarna finns inom kommun och landsting, men antalet privata arbetsgivare ökar.

Arbetsuppgifter
Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete. Omvårdnad är ett brett kunskapsområde som innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter.

Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken arbetsplats man arbetar på och om man är specialistsjuksköterska eller inte. Men överlag har man liknande arbetsuppgifter. Det är sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. På exempelvis en vårdcentral ingår även ofta arbete med telefonrådgivning och bedömning om patienten ska vänta, boka ett läkarbesök eller söka vård akut.

Det finns också arbetsuppgifter utanför den direkta vården. Man kan till exempel arbeta med utredningsarbete och annan hälso- och sjukvårdsadministration inom landstingen eller inom läkemedelsindustrin. En annan arbetsuppgift som sjuksköterskor kan ha är att undervisa i bland annat omvårdad på gymnasieskolor och högskolor.

Utbildning
Grundutbildningen till sjuksköterska omfattar tre års studier vid universitet eller högskola. Efter godkänd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.

Sjuksköterskeprogrammet ger behörighet för arbete inom allmän hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg.

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos Socialstyrelsen.

Olika sorters sjuksköterskor