Stödassistent

En hjälpmotor för den som har ett funktionshinder och får stöd i att klara det dagliga livet.

Som stödassistent arbetar man med personer som beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Arbetet innebär att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja den enskildes förmågor och självständighet. Andra yrkestitlar kan vara omsorgsassistent, vårdare eller habiliteringsassistent.

Arbetsuppgifter

Som stödassistent kan man arbeta med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Oavsett arbetsplats utgår man från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Inom gruppboenden kan det röra sig om att stötta och hjälpa till vid vardagliga sysslor som matlagning och städning. Det kan också handla om att stötta en person till att få en sysselsättning.

Arbetstider

Inom daglig verksamhet arbetar man dagtid. Gruppbostäder samt barn- och ungdomsverksamheter är bemannade dygnet runt, då jobbar man dag, kväll eller natt.

Arbetsplats

Stödassistenter kan arbeta på många olika arbetsplatser som till exempel gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem för barn.