Undersköterska

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är till exempel i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Arbetsuppgifter
Undersköterskors arbetsuppgifter är varierande. Man ansvarar för den basala omvårdnaden med fokus på människans personliga hygien och funktion men även med dokumentation och uppföljning. Att ha en helhetssyn är en förutsättning för att ta vara på vårdtagarens egna resurser samt för att stödja och uppmuntra dem att göra det de själva klarar av. I arbetet ingår även att informera samt vara stöttande vid svåra besked och situationer, både för patient och anhöriga.

Undersköterskor inom hemtjänst och på boenden 
Undersköterskan är en del av vardagen vilket innebär att stödja personen att leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvättning och matlagning. Medicinska arbetsuppgifter som att lägga om sår, linda ben och hjälpa personen att ta sin medicin kan undersköterskan utföra på delegation. Undersköterskan dokumenterar och rapporterar också om förändringar i hälsotillståndet.

Undersköterskor på sjukhus 
Som undersköterska på sjukhus arbetar man i ett arbetslag med personal med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter men som tillsammans arbetar för och med patienten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att dokumentera patienternas tillstånd och de åtgärder som utförs samt genomföra olika provtagningar och kontroller på delegation. Men även att dela ut mat, hjälpa patienterna med hygienen, fylla på förråd samt se till att det är städat ingår också i arbetsuppgifterna.

Arbetsmiljö
God grundfysik är viktigt eftersom yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga. God kunskap om lyftteknik och användning av hjälpmedel underlättar.

Arbetstider
Som undersköterska får man vara beredd på att arbeta obekväma arbetstider, alltså under helger, kvällar och nätter.

Utbildning
Utbildning till undersköterska finns inom gymnasieskolan på vård- och omsorgsprogrammet. Det finns även möjlighet att gå lärlingsutbildning på ett antal gymnasium. Utbildning till undersköterska finns också inom kommunal vuxenutbildning.

Efter avslutad utbildning finns möjlighet att läsa en specialistutbildning inom exempelvis demens, äldrevård och psykiatri på Yrkeshögskolan.