Vårdbiträde

Vårdbiträden arbetar inom vård- och omsorgsbranschen och arbetet fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska. Vårdbiträden har oftast erfarenhet inom vård och omsorg, men saknar yrkesutbildning inom området. Förmågor som kan vara bra att ha är empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.

Vårdbiträden arbetar inom äldreomsorg, som stöd till personer med funktionsnedsättning samt inom hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är inom hemtjänsten eller på ett äldreboende. De största arbetsgivarna är kommuner men privata arbetsgivare finns också.


Arbetsuppgifter
Vårdbiträdets arbetsuppgifter är varierande. De stödjer vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Att ta vara på vårdtagarens egna resurser är en del av arbetet samt att uppmuntra dem att göra det de själva klarar av.

Andra vanligt förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, hjälpa brukaren att ta sin medicin, dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Att utföra kontroller som temp, puls och blodtryck kan förekomma. Dagliga rutiner, som städning, tvätt och matlagning ingår i arbetet. Kort sagt fokuserar vårdbiträdet på det praktiska arbetet, inte på det medicinska.

I arbetet ingår att vara stöttande vid svåra besked och situationer, både för brukare/patient och anhöriga. Det kan i många fall vara en merit att kunna prata flera språk än svenska, för att lättare kunna kommunicera med brukare som har andra modersmål. Det blir allt vanligare att människor som kommit hit från andra länder vill få stöd och hjälp på sitt språk när de blir gamla.

Arbetsmiljö
Yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga. Därför är god kunskap i förflyttningsteknik viktig. Idag finns oftast olika redskap som underlättar de tyngsta momenten. För att förhindra smittspridning krävs att man följer de hygienrutiner som finns på arbetsplatsen.

Arbetstider
Vårdbiträden kan även arbeta på så kallade obekväma arbetstider, vilket innebär helger, kvällar och nätter.

Utbildning
För att arbeta som vårdbiträde krävs ingen formell utbildning. Tidigare erfarenhet från arbete inom vården är bra att ha.

Yrket kan ge värdefull erfarenhet inför utbildning till undersköterska eller sjuksköterska.


För att gå vidare och arbeta som undersköterska kan man läsa vård och omsorgsprogrammet. Motsvarande utbildning kan finnas på Komvux.