Veterinär

Veterinärer arbetar främst med förebyggande djurhälsovård och behandling av sjuka djur. De arbetar med lantbrukets djur, hästar och sällskapsdjur. Många veterinärer är specialiserade på ett eller flera djurslag. Veterinärer arbetar också med livsmedelshygien, forskning, rådgivning och utveckling. En del har administrativa uppgifter på myndigheter.

De flesta veterinärer arbetar på djursjukhus eller djurkliniker. Veterinärer arbetar också på länsstyrelser, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt. En del arbetar på läkemedels- och livsmedelsföretag.

Arbetsuppgifter
Veterinärer arbetar bland annat med förebyggande djurhälsovård, djursjukvård, livsmedelshygien, djurskydd, forskning, laboratoriearbete och utbildning. Nedan beskrivs ett antal inriktningar.

Inriktningar
Klinikveterinärer arbetar på djursjukhus och kliniker med förebyggande djurhälsovård och djursjukvård. De arbetar framförallt med hundar, katter och mindre sällskapsdjur. Klinikveterinärer har ett nära samarbete med djursjukskötare och djursjukvårdare. I arbetet ingår att undersöka, behandla och operera djur. De ställer diagnos och skriver ut läkemedel.

Distriktsveterinärer är anställda av Jordbruksverket och arbetar med lantbrukets djur, hästar och smådjur. Distriktsveterinärerna gör besök på gårdar, i stall och tar emot besök på mottagningar. De arbetar med djursjukvård, förebyggande djurhälsoarbete och smittskydd. Djursjukvård av lantbrukets djur kan även utföras av veterinärer med eget företag.

Officiella veterinärer arbetar med livsmedelskontroller på slakterier och andra anläggningar med livsmedelsproduktion. De spårar och förebygger smittsamma djursjukdomar och ansvarar för hygien- och köttkontroll. Officiella veterinärer kan även utföra gränskontroller när djur och djurprodukter importeras från länder utanför EU.

Länsveterinärer arbetar inom länsstyrelserna och har ett övergripande ansvar för bland annat djurskydd, livsmedel, foder och smittskydd hos djur. De utövar också tillsyn på länets klinikveterinärer och övrig djurhälsopersonal.

Djurhälsoveterinärer är anställda vid husdjursföreningar och ger råd till lantbrukare om förebyggande djurhälsovård, seminverksamhet, djurskötsel, utfodring och hygien.

Arbetsmiljö
Veterinärer som arbetar med djursjukvård bör ha god fysik eftersom tunga lyft kan förekomma.

Arbetstider
En del veterinärer har oregelbundna arbetstider, nattarbete samt jour- och beredskapsarbete kan förekomma.

Utbildning  
Utbildningen till veterinär omfattar 5,5 års universitetsstudier och finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Kontakta SLU för mer information. Efter veterinärexamen ansöker man om veterinärlegitimation hos Jordbruksverket.

Legitimerade veterinärer kan vidareutbilda sig och bli specialister på sjukdomar hos hund och katt, häst, nötkreatur, gris och livsmedelshygien. Utbildningen drivs av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap på uppdrag av Jordbruksverket.

Officiella veterinärer har ett särskilt förordnande av Jordbruksverket och måste gå en utbildning för att få behörighet.