Finmekaniker

Finmekaniker kallas de som jobbar med tillverkning och reparation av små produkter med höga toleranskrav. Med höga toleranskrav menas ofta att fel på mindre än en millimeter inte kan tillåtas. Det kan röra sig om allt ifrån medicinska instrument och hjälpmedel till kameradetaljer, mekaniska, elektroniska apparater eller vapen.Finmekaniker arbetar i verkstäder inom flera olika branscher, bland annat inom tillverkningsindustrin.

Arbetsuppgifter
Finmekaniker kan kallas flera olika saker beroende på var man arbetar och i vilken bransch man arbetar. Finmekaniker kallas vanligen de som arbetar med mekaniska produkter. De som arbetar mer med elektromekaniska produkter kallas ofta för instrumentmakare. Dessutom finns inom yrkesgruppen också låssmed/låstekniker och hjälpmedelstekniker, yrken som har egna yrkesbeskrivningar som det finns länkar till längre ner på denna sida.

Vanligast är att en konstruktör eller forskare utvecklar ett instrument, hjälpmedel eller en annan produkt, som finmekanikern sedan tillverkar efter en ritning. De arbetar ofta självständigt efter anvisningar i en verkstad. Man måste kunna hitta praktiska lösningar på tekniska problem.

Som finmekaniker har man många olika arbetsuppgifter till exempel svarvning, fräsning, slipning, bänkarbete och montering. Man måste därför behärska de flesta maskiner och verktyg på en mekanisk verkstad. Att ställa in och använda mätinstrument och göra elektriska installationer kan också ingå i arbetet.

Det förekommer också att man har mer avgränsade arbetsuppgifter. Om man till exempel arbetar på företag som serietillverkar instrument eller andra produkter kan man delta i tillverkningen eller svara för enbart slutjustering och slutprovning av instrumenten eller produkterna.

Eftersom produkterna allt oftare består av en blandning av mekanik och elektronik arbetar finmekaniker ofta med elektroniska detaljer.

Instrumentmekaniker har arbetsuppgifter som är mer inriktade på att felsöka och reparera instrument, maskiner och styrsystem. Man kan vara specialiserad på vissa typer av instrument, till exempel elmätare.

Utbildning
Vilken utbildning en finmekaniker behöver kan variera beroende på vilken inriktning i yrket man har tänkt sig att arbeta inom. Vanligast är att man behöver en utbildning inom verkstadsteknik och mekanik (finmekanik) eller elektronik, ibland båda delarna. Utbildning i verkstadsteknik och elektronik finns inom gymnasiet.

Inom Yrkeshögskolan kan det finnas eftergymnasiala utbildningar inom området, exempelvis Industriell elteknik och elektronik och hantverk. Yrkeshögskoleutbildningarna omfattar 2 års studier vid normal studietakt och leder till yrkeshögskolexamen.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning