Maskinoperatörsyrken

Maskinoperatörer arbetar inom olika delar av industrin och sköter maskiner som kan göra allt från att såga virke till att laga färdigmat. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken typ av maskin man arbetar vid.

Maskinoperatörer finns inom många områden inom industrin, till exempel inom gummi- och plastindustrin, inom träindustri eller pappers- och massaindustrin. Arbetet som maskinoperatör innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner som tillverkar olika typer av produkter. Man kan antingen sköta maskinerna manuellt eller genom att programmera en dator som i sin tur styr maskinerna.

I arbetet ingår uppgifter som att kontrollera att tillflödet av råmaterial till maskinen fungerar som det ska. Via ett kontrollrum med bildskärmar och instrumentpaneler kan maskinoperatören ofta följa hela eller delar av tillverkningsprocessen. Maskinerna övervakas och man kan även se kritiska punkter i tillverkningsprocessen som annars är svåra att följa med ögat. Vid ett manöverbord kan man göra regleringar i processen eller justera om något hakar upp sig.

Oftast finns datorstöd som styr maskinerna, mäter värden i produktionen samt bearbetar informationen från mätningarna. Maskinoperatören bevakar att inställningarna av olika data som till exempel tider, tryck eller temperaturer i produktionen är de rätta. I arbetet kan också ingå att kontrollera att de produkter som tillverkas får rätt kvalitet och är fria från fel.

Oavsett vilken inriktning man har ingår det oftast i arbetet att åtgärda olika störningar i produktionen och rapportera in eller reparera maskinerna när det behövs, samt att sköta löpande underhåll. Arbetet växlar mellan att sitta i kontrollrummet och arbeta ute i anläggningen.
Ibland kan man behöva justera maskinerna för att ändra något i tillverkningen. Till exempel genom att byta ett formverktyg i en maskin inom plastindustrin eller en sågklinga på ett sågverk. Det kan innebära både praktiskt arbete med bytet av verktyget och även att man ställer in nya processdata för att maskinen ska fungera rätt.

Som maskinoperatör ingår man som regel i ett arbetslag som består av flera operatörer och ibland även med tekniker och verktygsbytare i laget. Tillsammans ansvarar laget för alla arbetsuppgifter i produktionen och ser till att kvaliteten på produkterna är den rätta och att leveranstiderna hålls. Detta gör att operatörens arbetsuppgifter är mycket varierade och samtidigt ställs höga krav på kompetensen.

Som maskinoperatör måste du både kunna arbeta självständigt och i grupp. Det är också en fördel att vara stresstålig och viktigt att vara noggrann med arbetsuppgifterna.

CNC-operatörer sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer främst av metall inom verkstadsproduktion. Det vanligaste är att man som CNC-operatör är inriktad antingen mot fräsning, svarvning eller pressning i produktionen men man kan växla mellan uppgifterna.

Efterarbetare inom pappersindustrin är en sammanfattande benämning för flera olika yrken vid ett pappersbruk. Alla dessa yrken är en kombination av att styra och övervaka olika processer eller maskiner. De flesta arbeten i efterbearbetningen utförs vid respektive maskin för skärning, arkning och inpackning. Till efterbearbetningen hör också processer som ytbelägger papperet.

En formmaskinoperatör arbetar med att sköta maskiner inom plastindustrin. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken typ av plastprocess/maskin man arbetar vid.

Pressoperatörer inom gummiindustrin övervakar och underhåller maskiner som pressgjuter olika detaljer i gummi. Arbetet kan till exempel röra tillverkning av däck, vibrationsdämpare eller olika typer av packningar.

Maskinoperatörer inom kemisk industri arbetar i huvudsak med att övervaka en eller flera maskiner så att produktionen fungerar och åtgärda problem som kan uppstå. Arbetet är starkt automatiserat. I jobbet som ytbehandlare ingår till exempel att tappa upp vätskor i baden som metallprodukterna sänks ner i och annat underhållsarbete inom anläggningen.

Maskinoperatörer inom läkemedelsindustrin kan arbeta med att övervaka maskiner som tillverkar och förpackar läkemedel. Hygien är viktig inom denna del av industrin.

Maskinoperatör inom metallindustrin kan ha flera yrkestitlar. Man kan till exempel kallas kantpressare. En kantpressare arbetar med att forma detaljer av metall i en kantpress, som även kallas maskinpress. Kantpressen är en mycket kraftfull maskin för att bocka plåt. Man tillverkar delar som sedan används för att monteras ihop till färdiga produkter. Det kan till exempel vara plåtdetaljer till en bil.

Det finns olika typer av pressmaskiner och arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på vad man ska pressa och vilken maskin man jobbar vid. Maskinen sköts sällan manuellt utan styrs oftast via datorprogrammering.

Man kan också arbeta som verkstadstekniker eller verkstadsmekaniker och bearbetar då arbetsstycken, främst av metall, till detaljer som ingår i verkstadsprodukter av skilda slag. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bearbeta arbetsstycken i verktygsmaskiner och ofta är man specialiserad på en viss typ av maskin.

Man kan också arbeta som gjuterioperatör med att övervaka gjutning av metallprodukter.

En maskinoperatör inom textilindustrin kan ha flera olika inriktningar såsom vävare, vävlagare, varpoperatör eller textilfärgare. Många av arbetsuppgifterna är automatiserade.

Som verkstadssnickare/maskinsnickare tillverkar man möbler, inredningssnickerier, fönster, dörrar och andra typer av produkter i större eller mindre serier. Man kan arbeta med att bearbeta träet i olika maskiner, till exempel sågar, fräsar, hyvlar och borrar.

Tryckare arbetar med att framställa tidningar, böcker och andra trycksaker. Arbetet är till stora delar datoriserat men innehåller fortfarande manuella moment. Arbetet utförs med olika typer av tryckpressar.

En ytbehandlares arbete är att övervaka processen när olika metallprodukter ytbehandlas för att få rätt hårdhet och slitstyrka. Arbetet är starkt automatiserat. I jobbet ingår bland annat att tappa upp vätskor i baden som metallprodukterna sänks ner i och annat underhållsarbete inom anläggningen.

Maskinoperatör inom livsmedelsindustrin övervakar och kontrollerar tillverkningsprocessen via en dataskärm i ett kontrollrum. Där kan också inställningar i produktionen justeras. Som operatör måste man även ha kunskap om vad som händer med livsmedlet i processen.

Bryggeriarbetare arbetar på bryggerier som tillverkar öl och andra drycker som läskedrycker, mineralvatten och juice. Arbetsuppgifterna innebär övervakning i kontrollrummet och ute i bryggeriet.

Choklad- och konfektyrtillverkning bedrivs i produktionslinjer som är specialiserade på en viss sorts godis, till exempel praliner, chokladkakor eller skum/gelé. I början av linjen tillsätts råvaror. Sedan blandas och/eller kokas massan, bitarna formas och slås in i papper och/eller packas i påsar.

En kvarnoperatör arbetar med mjöltillverkning vid en kvarn. Förutom övervakning av tillverkningen i kontrollrummet arbetar man också mycket ute i kvarnen för att se till att allt fungerar. Även om mycket av arbetet vid en kvarn idag består av övervakning är malning av mjöl fortfarande en process där det krävs mycket kunskap om bland annat spannmål och olika mjölkvaliteter.

En mejeriarbetare arbetar med mottagning och behandling av mjölk, med tillverkning av mejeriprodukter, med förpackning, lagring och distribution samt med bakteriologisk och kemisk kontroll på laboratorium. I arbetet kan även ingå att ta emot order och arbeta som försäljare.

Titeln livsmedelstekniker används ibland för den som har samordnande uppgifter, utför beräkningar och kvalitets- och produktkontroller inom livsmedelsindustrin.

En färdigmatlagares arbete kan skifta beroende på var man arbetar och vilka kunskaper man har. Det mesta av arbetet sker utmed produktionslinjer och mycket av tillverkningen är automatiserad. I övervakningsarbetet vid maskinerna ingår till exempel arbete med att fylla på råvaror och material samt att ställa maskinen efter den produkt som tillverkas.

Maskinoperatör inom påfyllning, packning, märkning styr och övervakar maskiner som till exempel tappar upp på flaskor eller fyller på och försluter förpackningar och behållare. Det kan till exempel vara olika drycker som tappas upp på flaskor inom livsmedelsindustrin, eller mediciner som fylls i burkar och förses med etiketter inom läkemedelsindustrin.

Maskinoperatörer sten-, cement och betongindustri övervakar en eller flera maskiner så att produktionen fungerar och åtgärda problem som kan uppstå. Man kan antingen sköta maskinerna manuellt eller genom att programmera en dator som i sin tur styr maskinerna.