Signaltekniker

Signaltekniker ser till att det finns fungerande signalsystem inom järnvägen. Arbetsuppgifterna handlar om underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsystem. Arbetet sker till stor del utomhus och i arbetslag. Att vara flexibel, stresstålig och kunna lösa olika problem som uppstår är viktiga förmågor för signaltekniker.
Signaltekniker arbetar hos järnvägsentreprenörer som bygger, driver och underhåller järnvägssystem. Det finns ett antal stora företag i branschen, men också några små företag.

Arbetsuppgifter
Signaltekniker arbetar med drift, underhåll, felavhjälpning och byggnation av järnvägens signalsystem. Mycket av arbetet sker via digital informationsteknik. Dokumentation av kontroller och felrapporter ingår i signalteknikerns arbete.

Signalsystemet kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Det är uppbyggt i flera delsystem som påverkar varandra. Kombinationen av hög hastighet och maximal säkerhet ligger till stor del i järnvägens signalsystem. Via signalsystemet får lokförare information som gör att de kan framföra tågen på ett säkert sätt. Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på att signalteknikern är säkerhetsmedveten.

Arbetsmiljö
Signaltekniker arbetar till stor del utomhus i nästan alla väder. Det är ett fysiskt arbete som kräver god kondition och stor rörlighet. Arbetet organiseras alltid i arbetslag som jobbar tätt tillsammans. Arbeten på spåren sker ofta under stor tidspress för att tågtrafiken ska kunna rulla och inte stoppas upp i onödan.

Arbetstider
Signaltekniker arbetar ofta under dagtid, men arbete under nätter och helger förekommer. Det förekommer även att signaltekniker arbetar utanför hemorten i perioder. Vissa veckor har man jour och beredskap i hemmet efter arbetstidens slut, för att snabbt kunna rycka ut på felsökning och felavhjälpning.

Utbildning
Grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans el- och energiprogram. Efter utbildningen krävs en yrkeshögskoleutbildning inom järnvägsspecifik signalteknik.

Det finns även en riksrekryterande gymnasieutbildning inom el- och energiprogrammet i Nässjö som utbildar inom signalteknik. Utbildningen ger möjlighet till jobb direkt efter gymnasiet.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

Yrkeshögskolan har information om eftergymnasiala utbildningar inom signalteknik.

Det kan också finnas möjlighet att gå en företagsanpassad utbildning via Trafikverket. Då anställs man först hos en järnvägsentreprenör som bekostar utbildningen.

För att anställas krävs att man blir godkänd för de medicinska krav som ställs för alla som jobbar i säkerhetstjänst på järnväg. Transportstyrelsen har mer information om vilka kraven är.

B-körkort är ett krav vid anställning. BE-körkort och C-körkort kan vara meriterande.

Signaltekniker kan vidareutbilda sig till säkerhetskontrollant.