Tryckare

Tryckare kallas de maskinoperatörer inom den grafiska industrin som arbetar med att sköta och övervaka maskinerna på tryckerier. Man kan till exempel arbeta med att framställa tidningar, böcker och andra trycksaker. Man använder tryckpressar och ser till att de fungerar och att färgen kommer på papper med kvalitet anpassad efter kundens behov och önskemål.
Tryckare arbetar på företag inom den grafiska industrin. Man kan också vara anställd hos bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter

Arbetet som tryckare innebär i huvudsak att övervaka olika typer av tryckpressar så att produktionen fungerar. I arbetsuppgifterna ingår att ställa in och anpassa tryckpressarna efter den produkt som ska göras, till exempel genom att ställa in färger och format. Material ska fyllas på och färdiga produkter transporteras vidare för efterbehandling.

Arbetet är till stora delar datoriserat men innehåller fortfarande även många manuella moment. En viktig del av arbetet är att åtgärda problem som kan uppstå med tryckpressarna, så att stoppen i produktionen blir så få och kortvariga som möjligt.

Arbetstider
Skiftarbete kan förekomma.

Utbildning
Gymnasieutbildning kan vara en bra grund för arbete som tryckare. Det Industritekniska programmet men även El- och energiprogrammet med inriktning automation förbereder väl för arbete i grafisk industri. Teknikprogrammet, särskilt med ett fjärde yrkesinriktat år, kan också vara ett alternativ. Flera inriktningar på det estetiska programmet innehåller också delar som efterfrågas i den grafiska branschen.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning.