Automationstekniker

Automationstekniker arbetar med att installera och underhålla automatiskt styrda processer och anläggningar. Arbetet är både praktiskt och tekniskt inriktat. En stor del av arbetet handlar om att göra felsökningar och automationsteknikern använder sig då av mätinstrument och testprogram för att hitta felen. Man kan även arbeta med att utveckla nya tekniska lösningar.
Automationstekniker kan arbeta hos företag som tillverkar och sköter installation och service av automatiserade anläggningar. De kan också vara anställda av serviceföretag som åker runt till olika anläggningar.

Det förekommer att man även kallas styr- och reglertekniker eller styr- och reglermekaniker. Om arbetet utförs i en processindustri kan man även kallas instrumenttekniker. Underhållstekniker har ett liknande yrke.

Arbetsuppgifter
Automationstekniker arbetar med att:

● Installera, ställa in, programmera och köra igång automatiska anläggningar
● Montera, underhålla och sköta utrustning för automatisk styrning
● Styra och övervaka el- och energiförbrukning

I arbetsuppgifterna ingår att kontrollera maskiner/anläggningar och göra förebyggande underhåll av dessa. När reparation av anläggningar utförs handlar mycket av arbetet om att försöka hitta felen. Mätinstrument används för att göra mätningar i kraft- och signalsystem och testprogram för att söka fel i de program som styr processen eller maskinen.

Ibland är maskinerna eller anläggningarna uppkopplade till nätverk och felsökningen görs ofta via en uppkopplad dator. När automationsteknikern har hittat felet byts eller repareras de trasiga delarna. Justeringar görs också i programmen och man kontrollerar att utrustningen fungerar igen.

Automationstekniker kan också arbeta med att utveckla nya tekniska lösningar. Det kan vara förbättring av befintliga anläggningar eller utveckling av nya anläggningar. Då ingår man ofta i en projektgrupp tillsammans med bland annat ingenjörer.

Arbetsmiljö
Ofta arbetar automationstekniker under tidspress eftersom ett avbrott i produktionen kan kosta mycket pengar. En del resor ingår i arbetet för automationstekniker som arbetar på serviceföretag.

Arbetstider
Beredskapstjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet. Ibland får man arbeta kvällar, nätter och helger.

Utbildning
En bra grund för arbete som automationstekniker finns inom gymnasieskolan på el- och energiprogrammet, inriktning automation.

Det kan också finnas utbildningar på eftergymnasial nivå inom Yrkeshögskolan.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning.