Distributionselektriker

Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som transporterar elektricitet till samhället. De jobbar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. I arbetet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott. Då gäller det att vara på plats så snabbt som möjligt för att lösa problemet som uppstått.
Distributionselektriker kan vara anställda hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

Arbetsuppgifter
Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:
● Bygga nya kraftledningar
● Dra och skarva kablar
● Underhålla, inspektera och reparera elnät
● Felsöka och åtgärda fel
● Installera elmätare i hushåll

I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott. I det arbetet har distributionselektrikern kontakt med driftledningscentralen som övervakar elnätet. Vid ett strömavbrott behöver distributionselektrikern vara på plats så snabbt som möjligt för att lösa problemet så att kunderna får tillbaka strömmen.

I underhållsarbetet ingår att byta ut ledningar och andra delar som blivit för gamla. Distributionselektrikern behöver förstå hur elnätet är uppbyggt, kunna läsa ritningar och använda den information som datasystemen ger för att se vad som är fel. Det ingår mycket datorarbete i jobbet, även om det till stor del är ett praktiskt arbete som sker utomhus vid ledningarna.

Eltekniker/kontaktledningsmontörer arbetar med strömförsörjningen av järnväg, tunnelbana och spårväg. De arbetar med underhåll av befintliga ledningar och byggnation av nya ledningar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att underhålla och felavhjälpa järnvägens kontaktledningssystem och växelvärmesystem.

Arbetsmiljö
Distributionselektriker har ett utomhusarbete. Ibland får distributionselektrikern klättra i höga stolpar eftersom en del av elledningarna hänger i luften. Om man arbetar med järnvägens kontaktledningar sker jobbet på hög höjd från arbetsplattformar på spårgående järnvägsfordon.

Jour och beredskap ingår i arbetet. Många eltekniker/kontaktledningsmontörer arbetar periodvis utanför hemorten, man veckopendlar och bor i husvagn i närheten av arbetsställena under arbetsveckan.

Utbildning
Distributionselektriker utbildas på el- och energiprogrammet inom gymnasieskolan med inriktning elteknik.

Utbildningar med inriktning mot eldistribution kan även finnas inom Yrkeshögskolan.


För arbete som eltekniker/kontaktledningsmontör krävs en yrkeshögskoleutbildning inom järnvägsspecifik elteknik och montage av kontaktledning. Utbildningen är ett år lång och finns vid Trafikverksskolan i Ängelholm. Det finns även en riksrekryterande järnvägsteknikinriktning inom el- och energiprogrammet.

Transportstyrelsen har information om medicinska krav som ställs för alla som jobbar i säkerhetstjänst på järnväg.

B-körkort är ofta ett krav vid anställning. BE-körkort och C-körkort kan vara meriterande vid arbete på järnväg.