Fastighetsvärd

Fastighetsvärdars huvudsakliga uppgift är att vara kontaktperson gentemot hyresgäster. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsvärd, eftersom de har kontakt med hyresgäster när det gäller allt från att lämna ut nycklar till att hantera felanmälningar och klagomål.
Fastighetsvärdar kan vara anställda av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag. De kan även vara anställda av kommuner.

Arbetsuppgifter

Fastighetsvärden är fastighetsägarens ansikte utåt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man är anställd men den främsta uppgiften är att se till så att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda i sin arbets- och boendemiljö. Fastighetsvärden välkomnar hyresgästerna vid inflyttning och träffar dem vid utflyttning. Arbetet som fastighetsvärd kan även innefatta budgetansvar och vissa ekonomiska arbetsuppgifter.

Exempel på övergripande arbetsuppgifter som ingår i arbetet:

  • Röra sig ute i bostadsområdena
  • Träffa och skapa kontakt med hyresgäster
  • Inspektion och bedömningar av skador
  • Besiktningar vid in- och avflyttning

Fastighetsvärden ska finnas till hands för hyresgästerna och även identifiera deras behov och önskemål. Finns det behov av förbättringar på området, som fler lekplatser eller grillplatser, ska fastighetsvärden fånga upp signaler om det. Eftersom fastighetsvärden är kontaktperson mot hyresgästerna handlar en del av jobbet om att svara på frågor av olika slag, exempelvis ta hand om felanmälningar och klagomål. Det är därför viktigt att man har lätt att ta kontakt med andra människor, även i besvärliga situationer. Vissa problem kan värden lösa själv, medan annat slussas vidare till exempelvis tekniska specialister.

Utbildning
Utbildning finns på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram med inriktning fastighet.

Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har också information om utbildnings- och kompetenskrav för olika roller i fastighetsbranschen.