Fordonslackerare

Fordonslackerare arbetar med att återställa lacken på skadade fordon. I arbetsuppgifterna ingår att maskera, slipa, spackla och lacka karosser och detaljer på olika fordon. Ingen skada är den andra lik. Det kan handla om plast- och plåtskador, rostskador eller repor av olika slag. Ett noggrant grundarbete och känsla för form och detaljer är viktigt i arbetet.
Fordonslackerare arbetar på verkstäder som är specialiserade på lackering eller på större skadeverkstäder där fler yrkesgrupper arbetar, exempelvis bilskadereparatörer.

Arbetsuppgifter
Fordonslackerare arbetar med att återställa lacken på skadade fordon. Det kan vara personbilar, lastvagnar och bussar. Fordonslackeraren bearbetar karosser och detaljer så att lacken får samma yta och kulör som före skadan skedde. I arbetet använder lackeraren olika verktyg som slipmaskiner, spackelspadar och lackeringssprutor.

Innan lackeringsmomentet tar vid krävs ett noggrant grundarbete som är avgörande för slutresultatet. I arbetet ingår att maskera, slipa och spackla. Maskering innebär att täcka den yta på fordonet som inte ska bearbetas. Därefter slipas och spacklas skadan. Lackeraren gör en färganalys och färgblandning för att få fram rätt kulör till fordonet.

Det finns även mindre områden att specialisera sig på inom fordonslackering, exempelvis foliering och motivlackering. Foliering innebär att klä fordonet med en tunn folie för att förändra utseendet. Motivlackering kan exempelvis handla om att sätta motiv på företagsbilar.

Arbetsmiljö
Säkerheten är mycket viktig i arbetet. Fordonslackeraren använder heltäckande skyddsutrustning och friskluftsmask i sprutboxen. En fordonslackerare kan själv utföra alla arbetsmoment eller vara specialiserad på en uppgift. En del fordonslackerare arbetar i arbetslag och då kan flera lackerare jobba med olika moment på samma skada.

Utbildning
Utbildning till fordonslackerare finns inom gymnasieskolan på fordons- och transportprogrammet, inriktning karosseri och lackering.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning.