Vaktmästare

Vaktmästare arbetar med service, underhåll och reparationer av lokaler och anläggningar. Vanliga arbetsplatser är kontor, skolor, förskolor, sjukhus och idrottsanläggningar. Arbetet är serviceinriktat med tekniska och praktiska inslag. Vaktmästaren behöver ha förmåga att ta egna initiativ och skapa goda relationer med människor inom olika verksamheter.
Vaktmästare arbetar bland annat på skolor, idrottsplatser, sjukhus och kontor. En del vaktmästare arbetar i bemannings- eller servicepooler där man åker ut på olika uppdrag inom ett verksamhetsområde.

Arbetsuppgifter
Vaktmästare arbetar med att ge stöd och service till verksamheter. Som vaktmästare löser man små och stora problem som kan uppstå i verksamheten. Övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i yrket är:

● Post- och godshantering
● Varubeställningar och leveranser
● Reparation och byte av föremål som är trasiga
● Möblering av lokaler och montering av inventarier
● Transporter av olika slag
● Kontroll av teknisk utrustning
● Kontroll av larm- och låssystem
● Kort- och nyckelhantering
● Ansvar för förråd och lagerutrymmen
● Snöröjning och gräsklippning

Det finns många olika arbetsområden för vaktmästare, nedan ges en kortfattad beskrivning av de vanligaste.

Kontorsvaktmästare arbetar med kontorsservice. Vaktmästaren fyller på kontorsmaterial, underhåller kaffemaskiner och sköter viss administration. Det är inte ovanligt att även hoppa in i kontorets reception vid vissa tillfällen.

Sjukhusvaktmästare arbetar mycket med transporter. Det kan handla om att förflytta patienter mellan olika avdelningar, skicka prover till labbet eller transportera tvätt och riskavfall. Transport av avlidna människor ingår i arbetet.

Skolvaktmästare sköter om skolans lokaler och skolgård. Utöver praktiska arbetsuppgifter är en viktig del i arbetet att skapa goda relationer med elever och lärare samt att bidra till trygghet och trivsel på skolan.

Idrottsplatsvaktmästare arbetar med skötsel och drift av idrotts- och friluftsanläggningar, till exempel fotbollsplaner, ishallar och motionsspår. Vaktmästaren ser bland annat till att utrustningen på idrottsplatsen fungerar och finns tillgänglig för besökare.

Kyrkvaktmästare förbereder kyrkan för gudstjänster och andra aktiviteter. I arbetet ingår att ansvara för ljud, ljus och kyrkans inventarier. Praktiskt kyrkogårdsarbete som skötsel av grönytor och gravar sköts ofta av en kyrkogårdsvaktmästare.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar mellan inriktningarna och följer ofta den verksamhet man jobbar i.

Utbildning
Det finns inga formella utbildningskrav för yrket men det är bra att ha avslutat ett gymnasieprogram, till exempel ett yrkesförberedande program.

B-körkort kan krävas vid anställning eftersom tjänsteresor ibland förekommer. Kunskaper eller erfarenhet inom el och VVS-teknik kan vara meriterande. Truckkort kan efterfrågas vid anställning på sjukhus. Erfarenhet av hantverksyrken är meriterande liksom praktiska kunskaper om fastighetsskötsel. IT-kunskaper och datorvana är en förutsättning eftersom många arbetsuppgifter har ett teknikinnehåll. Traktorvana/traktorkort kan vara en merit för vissa inriktningar.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning.