Massör

Med händerna som främsta redskap ger massören en behandling genom specifika massagegrepp och töjningar. De flesta söker sig till massören för att få hjälp med problem i form av smärta och värk, eller för att förebygga problem i muskler. Andra tar massage som avslappning för att reduceras stress eller för välbefinnande. Massören kan även ge tips och råd för egenvård.
Massörer är oftast egenföretagare, men anställning blir allt vanligare som alternativ. Massören tar emot kunderna på sin klinik, exempelvis friskvårds- och SPA-anläggningar, och/eller åker ut till andra arbetsplatser för att ge behandlingar. I vissa fall jobbar massören halvtid och har ett annat jobb vid sidan av.

Arbetsuppgifter
En massör arbetar i friskvårdande syfte genom att ge förutsättningar till god hälsa och förebygga skador. Detta görs genom att motverka muskelspänningar som kan orsaka skador och problem vid senare tillfälle. Massören behandlar även lindrigare besvär som uppstått på grund av muskelspänningar.

För att ge rätt behandling behöver massören samtala med sina kunder för att skapa en bild av kundens behov. Massören utför sedan tester och ger besvären en diagnos. Slutligen görs en helhetsbedömning för att ge rätt behandling.

Den klassiska massagen är den massage som flest massörer i Sverige ger. Yogamassage, thaimassage, energimassage, spamassage och ansiktsmassage är exempel på andra behandlingar. Massören kan även ge rekommendationer för bland annat träning, kroppshållning, ergonomi och stretch.

Massören kan välja att vidareutbilda sig till massageterapeut och får då mer kunskap och behärskar oftast ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten, dock aldrig med manipulation av leder. Det är vanligt att massageterapeuten behandlar problem som nackspärr, ryggskott, huvudvärk, idrottsskador, nedsatt rörlighet, hållningsproblem, stress- och utmattningsrelaterade problem.

En medicinsk massageterapeut jobbar mer tillsammans andra yrkesgrupper, exempelvis naprapater, fysioterapeut och kiropraktorer.

Arbetstider
Om man arbetar heltid är det vanligt att cirka 75 procent är behandlingstid, alltså 6 timmar per dag. Jobbet kan ske under dagtid, kvällar och helger. Resterande tid får till administrativa uppgifter.

Utbildning
Utbildningar till massör, massageterapeut och medicinsk massageterapeut ges främst på privata skolor och inom Yrkeshögskolan. Utbildningarnas längd varierar mellan ett halvår till två år.

Yrkesförbund och branschråd ställer upp kvalitetskrav på de skolor som bedriver utbildningar. Efter utbildning vid någon av de godkända skolorna kan yrkesförbund och branschråd utfärda certifikat.

Branschrådet Svensk Massage och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund listar ett antal utbildningar/skolor som undervisar i massage

Det är en fördel att ha B-körkort om man jobbar ute på olika företag.