Tatuerare

En tatuerare använder sin konstnärliga förmåga och arbetar utifrån sitt sinne för bilder, form och färger. Det är lika viktigt att vara lyhörd och kunna lyssna till kundens önskemål om sin kroppsutsmyckning som att ha heltäckande kunskap om de regler som finns kring hygien i arbetet.
Många tatuerare har egen verksamhet men det blir vanligare med anställningar i yrket.

Arbetsuppgifter
Tatuerarens arbete är på många sätt detsamma som andra bildkonstnärers. Skillnaden är att att tatueraren arbetar med eldrivna tatueringsmaskiner utrustade med tuber och nålar i olika storlekar. Nålarna doppas i färg som har fördelats ut på en palett.

En annan skillnad är att tatueraren sällan väljer vilket motiv som ska avbildas, det gör kunden. Därför är det viktigt att kunna lyssna på kundens önskemål om motiv och ge råd om placering och storlek som passar kunden.

Det finns många sätt att föra över bilden. Ett av de vanligaste sätten är att applicerar en stencil på huden som man jobbar utifrån, men man kan också jobba mer fritt och skapa bilden på huden med hjälp av pennor, så kallad frihands målning. Oavsett tillvägagångssätt så är det viktigt att man förstår arbetsmaterialet och förankrar med kunden hur resultatet kommer att bli.

Kunskap om hygien är viktigt. En tatuerare skall ha full insyn i lagarna om egenkontroll och vara väl insatt i de rekommendationer som finns från socialstyrelsen. Arbetsytan och verktygen rengörs mekaniskt och genom en steril process när det behövs.
Förutom kunskaper om sterilprocessen så ska man även veta hur man säkerställer arbetsytor såväl som allmänna utrymmen. Socialstyrelsen utfärdar rekommendationer och hygienråd och miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen utövar tillsyn på tatuerarens verksamhet.

Utbildning
För att bli tatuerare går man som lärling hos en etablerad tatuerare. Man börjar med att lära sig kundbemötande och sterilhantering. I enlighet med branschorganet SRT, Sveriges registrerade tatuerare, är det viktigt att man har gått utbildningi hygien. Därefter börjar man med bilder, både att skapa egna och att anpassa befintliga motiv till kundens önskemål. Lärlingstiden är ungefär tre år.

SRT är ett bra stöd i ett lärlingsskap och för en nystartad studio.  Lärlingsskap är studier och man ansvarar själv för sin ekonomi. Kurser anordnas även utanför SRT. Vidareutbildning är viktigt för en tatuerare.

Som egenföretagare kan det vara bra att ha kunskaper i företagande, ekonomi och marknadsföring.