Scenograf

Scenografen formger scenmiljöer för teater, film och TV. Scenografen har det övergripande ansvaret för den visuella utformningen av produktionen. En stor del av den scenografiska planeringen görs i samarbete med regissören. I arbetet ingår att göra modellbyggen och ritningar för scenmiljöer, rekvisita och dekor. Scenografen är arbetsledare för hantverkare i verkstäder och ateljéer.
De flesta scenografer är egenföretagare och arbetar med frilansuppdrag, ett fåtal är anställda vid en teater eller på TV.

Arbetsuppgifter
Scenografi är konsten att bygga upp scenmiljöer i TV, film och på teater. Scenografi kallas också den dekor och rekvisita som används i produktionen. En scenograf inom TV och film arbetar med studiobyggen och inspelningsplatser. En teaterscenograf har det övergripande ansvaret för den visuella utformningen av en teaterföreställning.

En viktig del av scenografens arbete handlar om att analysera och tolka manus för att skapa en vision om scenografin. Scenografin ska hjälpa skådespelarna och regissören att berätta historien och förstärka budskapen.

Scenografen bygger modeller och gör tekniska ritningar till scenmiljöer, dekor och rekvisita. En del av det arbetet är datorbaserat. Ibland designar även scenografen scenkläderna, men oftast är det en kostymdesigner som har det ansvaret.

Scenografin är en del av den dramatiska framställningen, i kombination med många andra konstnärliga uttrycksmedel. Scenografen samarbetar därför med flera olika yrkesgrupper, exempelvis regissör, skådespelare, ljus- och ljuddesigner, rekvisitör och hantverkare.

Framförallt görs den scenografiska planeringen i samarbete med regissören. Det praktiska arbetet görs i samråd med hantverkare som tillverkar scenografin. Scenografen arbetsleder och följer hantverkarnas arbete i verkstäder och ateljéer med att snickra och måla kulisser, sy upp kostymer med mera.

Scenografen har också ett nära samarbete med rekvisitören som införskaffar inredningsdetaljer, möbler och andra föremål. Rekvisitören har stor produktkunskap och ansvarar för att rekvisitan håller hög kvalitet. Föremålen hämtas från förråd, köps, hyrs eller lånas på olika håll.

Arbetsmiljö
I arbetet ingår ofta mycket resor och boende på annan ort i perioder. Arbetet och arbetstiderna styrs till största delen av scenografen själv, men kan stundtals vara pressande och med långa arbetsdagar till följd.

Utbildning
En grundläggande konstnärlig utbildning är ofta en fördel för att arbeta som scenograf.

För att förstå yrkesrollen och lära sig grunderna är det bra att gå bredvid och vara scenografiassistent åt en etablerad scenograf till en början.

Kandidatutbildning till scenograf för scenkonst finns vid Stockholms dramatiska högskola, StDH. De har också en utbildning till kostymdesigner och produktionsdesigner (design för film och tv). 

Luleå tekniska universitet har en kandidatutbildning i visuell gestaltning – filmdesign där scenografi finns som fördjupning.