Soldat/sjöman

Att arbeta som soldat eller sjöman innebär många utmaningar. Oftast löser man arbetsuppgifterna tillsammans i den grupp där man har sin placering. Uppgifterna kan kräva uthållighet, stresstålighet och testa den enskilde soldatens förmåga. Man lär sig att bli en god lagspelare och har ett eget ansvar.

Soldater och sjömän kan arbeta i armén, marinen, flygvapnet eller tjänstgöra i hemvärnet. Man arbetar på förband som finns på flera platser i Sverige, exempelvis Stockholm, Göteborg, Skövde, Karlsborg och Boden. De soldater och gruppbefäl som anställs i Försvarsmakten har en statlig anställning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för soldater och sjöman kan se väldigt olika ut, vissa arbeten kan vara fysiskt påfrestande som förflyttning eller stridsövningar medan andra uppgifter främst består av bevakning, spaning, tekniskt underhåll eller kommunikation via datorer. Några olika exempel på arbetsområden är strid, teknisk tjänst, ledning, underrättelse- och säkerhetstjänst.

Försvarsmakten har två typer av anställningar. Heltidsanställda- och deltidsanställda soldater.
Deltidsanställda soldater har ett ordinarie jobb, studier eller annan sysselsättning i det civila. Några gånger per år deltar soldaten i övningar och insatser som Försvarsmakten anordnar i Sverige eller utomlands.

Om man väljer att bli hemvärnssoldat är man inte anställd utan har ett avtal med Hemvärnet. Enligt avtalet ska man vara i tjänst mellan 4 och 13 dygn per år. Man ska även vara beredd att stödja samhället vid svåra påfrestningar som exempelvis naturkatastrofer och försvinnanden, så kallade skarpa insatser.

Den som är intresserad av chefskap kan efter en tid få tjänstgöra som gruppchef. Det finns också möjligheter att vidareutbilda sig till officer eller specialistofficer (se separata yrkesbeskrivningar för dessa yrken)

Utbildning
Totalförsvarsplikten innebär att alla svenska medborgare, både män och kvinnor, behöver bidra till landets försvar vid behov. Det betyder att du som blir antagen till militär grundutbildning är skyldig att påbörja, och genomföra utbildningen.

Oavsett om du ansöker frivilligt eller blir antagen med totalförsvarsplikt, så ser den militära grundutbildningen likadan ut. Samma krav för antagning, samma villkor och samma möjlighet till anställning i Försvarsmakten efter avslutad utbildning

2017 återinfördes värnplikten i Sverige, nu för både kvinnor ocm män. Alla unga människor som fyller 18 inbjuds till mönstring. Utöver fysiska förmågor och godkänt psykologtest krävs också intresse och egen vilja för att bli antagen. Det är också möjligt att söka till försvaret efter genomgången utbildning i gymnasiet

Värnplikten inleds med Grundläggande militär utbildning (GMU). GMU pågår under cirka tre månader. Utbildningen är kostnadsfri. En månadsersättning utbetalas under utbildningstiden.

Efter godkänd GMU genomförs en befattningsutbildning till soldat eller sjöman som samtidigt innebär en provanställning med lön beroende på anställningsform. Även de som väljer att tjänstgöra i Hemvärnet får kompletterande utbildning efter GMU:n.