Specialistofficer

En specialistofficer är en expert med en ansvarsfull roll inom sitt tjänsteområde. Beroende på vilken tjänst man har kan man efter en tid komma att ansvara för ett eget team och leda och utbilda mer oerfarna kollegor. En specialistofficer är mer operativt inriktad jämfört med en icke specialiserad officer, som är mer taktiskt inriktad.
Som specialistofficer arbetar man på olika sjö- eller luftburna förband eller förband, definns på flera platser i Sverige, exempelvis Stockholm, Göteborg, Skövde, Karlsborg och Boden. Arbetsplatsen kan även vara utomlands under vissa tider då tjänstgöring utomlands är ett krav.

Arbetsuppgifter 
Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp och bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Och att stärka och skydda det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. En specialistofficer är specialist inom ett visst område, till exempel teknisk tjänst, sjöstrid, luftstrid, markstrid, ledning eller logistik.

Arbetet för en specialistofficer går i cykler. Den normala arbetsplatsen är på ett förband någonstans i landet, beroende på vilken typ av tjänst man har. Under de perioder då arbetet utförs på förbandsorten arbetar man mycket med att vidareutbilda sig och utveckla sina färdigheter och kunskaper. Under vissa perioder kommer förbandet att stå i beredskap och kan då med kort varsel sättas in i en internationell insats. 

Insatser inom försvaret kan se ut på många sätt och ibland sker de utomlands. Normalt är internationella insatser mellan tre och sex månader. När det är dags att genomföra en insats måste man göra jobbet i ibland svåra situationer. Att arbeta inom försvaret kan vara ett sätt att aktivt få delta i insatser som skyddar civilbefolkningen eller förbättrar livsvillkoren i länder med dåligt fungerande samhällen. 

Man kan tjänstgöra kontinuerligt som yrkesofficer eller tidvis som reservofficer. Som reservofficer deltar man i Försvarsmakten en tid vid sidan av sitt civila arbete eller studier.

Inriktning
Specialistofficersyrket består av flera olika roller och är ett lagarbete där man arbetar med människor. Oavsett vilken inriktning man har är ledarskap centralt. Som specialistofficer måste man kunna få en grupp att arbeta mot samma mål. Man är ofta beroende av varandra och av att varje person sköter sin uppgift.

Utbildning
Specialistofficersutbildningen är cirka tre terminer lång och sker på Försvarsmaktens skolor runt om i landet. Teori och praktik varvas i olika delkurser med fokus på ledarskap och yrkesspecifika kunskaper.