Djurskötare

Djurskötare arbetar med djur och ansvarar för att de blir väl omhändertagna. Som djurskötare kan man ha hand om lantbrukets djur såsom mjölkkor, grisar, fjäderfä och får. Men man kan också arbeta med husdjur som hund- eller hästskötare, eller som djurvårdare på djurpark. Arbetet kräver att man är ansvarsfull och flexibel.
Djurskötare arbetar i lantbruket på gårdar med djur eller som avbytare. Avbytare jobbar ofta genom en egen firma eller som anställda på flera gårdar. Hästskötare arbetar i stall, ridskolor eller vid stuterier. Djurvårdare arbetar på djurparker. Man kan även driva eget företag.

Arbetsuppgifter
Som djurskötare sköter man utfordring, mjölkning, renhållning och förflyttning av djur. Man beräknar fodermängder, blandar foder och utfodrar djuren vid bestämda tider. Djurskötaren hanterar även olika utgödslingssystem där djurens avföring tas omhand. Man ger djuren nytt strö på liggplatser och håller rent. Djurskötaren kontrollerar de djur som är på bete, ser till att det finns vatten och sätter upp stängsel.

En viktig uppgift är att kontrollera att djuren är friska och förebygga sjukdomar. En del vård kan djurskötaren utföra på egen hand, vid svårare sjukdomar kontaktar man veterinär.

Seminering kan vara en arbetsuppgift för djurskötare och innebär att man befruktar hondjur på konstgjord väg. Vid förlossningar har djurskötaren en övervakande roll, ibland måste djurskötaren hjälpa djuret att föda.

Utöver djurskötsel ingår ofta underhåll och enklare reparationer av maskiner och teknik som används i arbetet. Det är vanligt att man som djurskötare behöver köra traktor i arbetet.

I hästskötarens arbete ingår, förutom skötsel av djuren, ofta att motionera hästarna. Hästskötare tar hand om utrustning som sadlar eller selar. De som sköter tävlingshästar förbereder hästar inför transport och tävling. Arbete i travstall eller med tävlingshästar innebär ofta resor i jobbet.

För den som arbetar som djurvårdare på djurpark kan det även ingå i arbetet att ge information till barn och andra besökare. Djurvårdaren informerar om djuren, deras naturliga miljö och om samspelet mellan djur och människa. I vissa djurparker kan man arbeta som guide.

Man kan även arbeta som uppfödare eller skötare av sällskapsdjur såsom hundar. Man kan till exempel arbeta med pälsvård för djur eller med att driva kattpensionat eller hunddagis.

Arbetstider

Djurskötare arbetar ofta på oregelbundna tider. Djur behöver skötsel även på helger, kvällar och tidiga morgnar.

Utbildning
Grundutbildning för djurskötare, hästskötare och djurvårdare i djurpark finns på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning djur.

Även inom Yrkeshögskolan finns utbildningar med olika inriktning för arbete inom lantbruk och djurskötsel samt inom hästskötsel. 


För den som vill arbeta som hästskötare finns en sammanställning av utbildningsvägar hos Hästnäringens yrkesnämnd. Det finns gymnasieutbildningar på Travskolan, Hästsportens folkhögskola och på ridskolan Strömsholm. 

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

Naturbrukets yrkesnämnd utfärdar så kallat Grönt kort. Det är en diplomering där man behöver godkännas både i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Kunskaper som kan testas gäller produktionsområdena mjölk och gris. Svenska Ridsportförbundet arrangerar yrkesprov till hästskötare.

Krav på B-körkort är vanligt vid anställning. Att kunna köra traktor är ofta en förutsättning för att kunna utföra jobbet.