Hovslagare

Hovslagare skor hästar för att hoven ska klara de påfrestningar som hästen utsätts för när vi kör eller rider. Noggrannhet och precision är viktigt för en hovslagare. Det krävs dessutom en förmåga att kunna hantera djur på ett bra sätt.
De flesta hovslagare arbetar som egna företagare. Några få hovslagare är anställda vid till exempel djursjukhus och travbanor.

Arbetsuppgifter
Många hästar skos för att hoven ska klara de påfrestningar som hästen utsätts för när vi kör eller rider. Föl och unghästar samt vissa andra hästar som inte är ömfotade kan ofta gå utan skor.

Hästens hovar består bland annat av horn som växer hela tiden. Med cirka sex till åtta veckors mellanrum måste hoven ”verkas”. Det innebär att hovslagaren tar bort horn och formar hoven.

Det är viktigt att hoven har rätt storlek och form, annars kan hästen belasta sina leder fel och få skador. Hovslagaren får heller inte ”verka” för mycket så att hoven börjar blöda. En hovslagare måste arbeta med noggrannhet och precision.

När hovslagaren är klar med verkningen tillpassar hen skon till hoven genom att varm- eller kallrikta. Sedan sömmar hovslagaren på skon med en typ av spik som kallas söm.

Idag är det oftast så att hovslagaren jobbar med fabrikstillverkade skor. Smidesarbetet som hovslagaren utför är detaljarbete, justeringar, sjukbeslag och tävlingssmide, vilket fler och fler håller på med.

En del hästar med ömtåliga hovar kan behöva specialbeslag så som sulor. Hovslagaren behandlar även skador i hoven till exempel hovsprickor eller hovbölder.

Arbetsmiljö
Man bör inte vara allergisk mot djur, mögel eller damm. En bra grundfysik underlättar arbetet och det är viktigt att arbeta på ett sätt som skonar kroppen vid tunga lyft.

Utbildning
En bra grundutbildning för den som vill bli hovslagare kan vara gymnasieskolans naturbruksprogram.

För att bli utbildad hovslagare i Sverige idag behöver man gå en eftergymnasial utbildning vid någon av de olika hovslagarskolor som finns. Information om hur och var man kan utbilda sig till hovslagare finns hos Svenska Hovslagareföreningen. Utbildningar till hovslagare finns även inom Yrkeshögskolan.

Som hovslagare kan man välja att bli godkänd av Jordbruksverket, om man har tillräcklig utbildning. Godkännandet ger utökad behörighet att behandla hästar som är sjuka. Man kan också arbeta som hovslagare utan att vara godkänd. Mer information om vad ett godkännande innebär finns hos Jordbruksverket.

Det finns även fortbildningar för hovslagare och möjlighet att ta gesäll och mästarprov.