Lantbrukare

Lantbrukaren är både en företagare och en praktisk mångsysslare. Det finns stor frihet att planera arbetet själv. Innehållet kan se olika ut beroende på vilken verksamhet gården har. Den kan vara inriktad på att producera olika typer av växter som spannmål eller oljeväxter. Gårdar med djur kan vara inriktade på produktion av kött, mjölk eller ägg. En lantbrukare behöver kunskaper i både biologi, teknik och ekonomi.
Lantbrukare arbetar på gårdar, man kan både äga gården själv eller arrendera den.

Arbetsuppgifter

På mindre gårdar sköter lantbrukare de flesta sysslorna själva. På större gårdar har man ofta personal anställd, till exempel djurskötare, maskinförare eller driftledare. Mer information finns under rubriken Liknande yrken nedan.

Lantbrukare som har djur utfordrar djuren och håller rent kring dem. De har också uppsikt över djurens hälsa. Avel, utfordring planeras noga för att ge bra ekonomiska resultat. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilka djur man arbetar med och vilken teknik som finns på gården.

Arbetet för en lantbrukare som har växtodling följer årstiderna. På våren bearbetar man jorden genom plöjning, sådd och gödsling. Under sommaren bekämpar man ogräs, svamp och insekter, innan det är dags för skörd på sensommaren eller tidiga hösten.

Mycket av arbetet utförs med hjälp av maskiner. Enklare reparationer och underhåll, som till exempel att byta plogskär, sköter man ofta själv. Ibland går flera lantbrukare ihop och samarbetar om maskinerna eftersom kostnaderna är höga.

En viktig del i lantbrukarens arbete är ekonomisk redovisning av inköp och försäljning och annat administrativt arbete. Goda kunskaper i ekonomi är bra att ha, det ingår i arbetet att kunna följa marknaden för det man producerar. Det är viktigt att vara insatt i vilka regler som gäller för att få jordbruksstöd och känna till de bestämmelser som finns kring miljö och djurhållning.

Många lantbrukare driver andra verksamheter som kompletterar lantbruksarbetet. Till exempel aktiviteter för turister, försäljning i gårdsbutik, uthyrning av rum eller inackordering av hästar.

Arbetsmiljö
Lantbrukare arbetar mycket utomhus i alla slags väder. Ny teknik har gjort att arbetsmiljön förbättrats. Arbete med stora maskiner och djur kan innebära risker för skador och det är viktigt att tänka på säkerheten inom yrket. Kontakt med djur eller kemikalier kan innebära risk för allergier.

Arbetstider
Man har stor frihet att planera sitt arbete själv. Arbetsuppgifterna följer årstiderna och det kan betyda långa arbetsdagar under till exempel skörden.

Utbildning
Lantbrukare kan ha olika utbildnings- och yrkesbakgrund. Många lär sig yrket genom praktiskt arbete tillsammans med utbildning inom området. Yngre lantbrukare har ofta lantbruksutbildning från gymnasieskola. Det är vanligt att lantbrukare tar över gården efter sina föräldrar.

Grundutbildning ges på Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan. 

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Andra utbildningar som kan vara lämpliga är exempelvis Lantmästar- och Agronomprogrammen vid Sveriges Lantbruksuniversitet. De omfattar 3 respektive 4,5 års studier.