Maskinförare inom lantbruk

Maskinförare inom lantbruket arbetar ute på fält och åkrar med jordbearbetning som plöjning och harvning eller med sådd och skörd. Moderna jordbruksmaskiner är tekniskt avancerade och som maskinförare måste man både kunna hantera tekniken och ha goda kunskaper om växtodling.
Maskinförare arbetar inom lantbruket. Oftast arbetar man på växtodlingsgårdar eller stora djurgårdar, främst med mjölkproduktion. Man kan även bli anställd av maskinstationer som säljer maskintjänster till lantbrukare.

Arbetsuppgifter
Maskinförare kör maskiner inom lantbruket som till exempel plöjer, harvar och sår. Med hjälp av olika redskap som kopplas till traktorer sprider man också gödning och hanterar bekämpningsmedel

För en maskinförare på en gård som odlar vall (gräs) kan mycket av arbetet handla om att köra balpressar, slåttermaskiner och maskiner för att konservera djurfoder (ensilage). Man lastar och lossar av foder på djurgårdar och det ingår också att sköta torkanläggningar där spannmål, hö eller halm förvaras.

Lantbruksredskap är ofta datoriserade. I mer avancerade traktorer kan moment som upprepas förprogrammeras och när man till exempel harvar, gödslar och bekämpar ogräs används ibland GPS. Då undviker man att köra längre än nödvändigt och sparar därmed bränsle och pengar. Utvecklingen går mot allt färre men större gårdar, maskinföraren kan ha stora ytor att täcka.

Med tekniskt avancerade maskiner har maskinföraren en övervakande roll. Men man bör veta vilka nivåer av till exempel utsädesmängder som är rimliga och inte enbart förlita sig på tekniken.

Som maskinförare planerar man själv arbetet, men jobbar även i nära samarbete med gårdens ägare. Man samarbetar också med arbetsledare och andra anställda. Idag är det vanligt att gårdar samverkar om vissa maskiner.

Maskinförare sköter själva en del underhållsarbete på maskinerna, till exempel byte av delar som slits ut och oljebyte. Man har ansvar för dyra lantbruksmaskiner och det är vanligt att gårdar har en gemensam uppsättning av maskiner, en så kallad maskinpark.

Arbetstider
Maskinförare har oregelbundna arbetstider, arbetet styrs mycket av vädret. Det kan innebära att man i vissa perioder på året arbetar långa arbetsdagar, till exempel när det är bra skördeväder. En del maskinförare är säsongsanställda.

Utbildning
Grundutbildning finns inom Naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

För att köra traktor krävs traktorkörkort, men de flesta arbetsgivare ställer även krav på B-körkort.

Behörighet att använda bekämpningsmedel kan vara en merit och ibland ett krav. Behörighetskurser anordnas av länsstyrelsen. En kurs i arbete på väg kan vara en merit.

Naturbrukets yrkesnämnd (NYN) utfärdar Grönt kort. För att få Grönt kort måste man godkännas i ett teoretiskt och flera praktiska prov. Blir man godkänd får man ett diplom som bevis på kunskaper inom sitt specialområde.