Parkarbetare och trädgårdsanläggare

Parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar med att sköta och anlägga utemiljöer såsom parker eller lekplatser. Arbetet handlar om att skapa vacka miljöer för människor att vistas i. Arbetet utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna. Under sommaren planterar man och sköter växter och gräsmattor, under vintern röjer man snö och sköter underhåll. Till hjälp har man traktorer eller andra maskiner.
Oftast är man anställd av kommuner eller kommunala bolag. Man kan också vara anställd av till exempel kyrkan, på golfbanor eller hos privata företag som arbetar med skötsel av utemiljöer. Man kan också driva eget företag.

Arbetsuppgifter
Parkarbetare arbetar med att sköta och underhålla utemiljöer i städer såsom parker, lekplatser eller badplatser. Grunden i arbetet är att skapa vackra miljöer för människor att vistas i.

Arbetsuppgifterna varierar med årstiderna. Under vår och sommar arbetar man med anläggning och skötsel av utemiljöer. Man planterar sommarblommor, gödslar, vattnar och klipper gräsmattor, rensar bort ogräs, förebygger sjukdomar på växterna och beskär träd och buskar.

Under vintermånaderna röjer man bort snö (ofta med traktor), sandar, spolar isbanor, underhåller och reparerar lekredskap och staket. Man kan också arbeta med anläggning av nya utemiljöer.

Om man arbetar med större tyngdpunkt mot anläggningsarbete, att skapa nya utemiljöer, kan man kallas trädgårdsanläggare. Arbetet kan innebära att bygga murar, lägga plattor eller att montera lekutrustningar på lekplatser. Andra uppgifter kan vara att montera staket eller bygga dammar, sår gräs, planterar träd, buskar eller blommande växter.

Som trädgårdsanläggningsarbetare arbetar man även med privata trädgårdar och parker, bostadsgårdar eller idrottsplatser.

Både park och trädgårdsanläggningsarbetare använder maskiner såsom traktorer eller gräsklippare och olika handredskap i sitt arbete.

Trädgårdsmästare leder arbetet vid trädgårdsföretag eller parkanläggningar. De har ofta ansvar för att organisera och planera, men deltar också i det dagliga arbetet. Det är också vanligt att man är anställd inom handel som specialist på till exempel stora Trädgårdscenter.

Man kan också arbeta som kyrkogårdsarbetare. Förutom skötsel av utemiljön på kyrkogården kan det ingå i arbetsuppgifterna att gräva gravar. De som arbetar med anläggning och skötsel av miljön på golfbanor och kallas ofta för golfbanearbetare.

Arborister är trädvårdsspecialister som vårdar, beskär och fäller träd i städer eller trädgårdar. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge. Den vanligaste uppgiften är så kallad kronrensning, vilket innebär att man tar bort döda, skadade eller sjuka grenar.

Arbetstider
Det är vanligt med säsongsanställningar. De som kan köra maskiner för till exempel snöröjning kan ha större möjlighet till arbete året runt.

Arbetsmiljö
Man arbetar ofta utomhus i alla väder. Ibland kan man också arbeta i växthus.

Utbildning
Utbildningsbakgrunden bland de som arbetar med skötsel och anläggning av trädgårdar och parker kan variera.

Grundutbildning för arbete med utemiljöer och trädgårdar finns inom gymnasieskolans Naturbruksprogram. Utbildning finns också inom Yrkeshögskolan.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

Högskoleutbildning kan vara ett alternativ för de som vill driva eget företag inom trädgårdsanläggning. Sådan finns på till exempel Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Där finns även utbildning till trädgårdsingenjör. Utbildningen är tre år lång och har två inriktningar: design och odling.

Utbildning till arborist och trädgårdsmästare finns inom Yrkeshögskolan.

Körkort för att köra och hantera maskiner, till exempel röjsåg och traktorer kan krävas. Det är också vanligt med krav på B-körkort.

För enklare säsongsarbete krävs ibland ingen utbildning eller erfarenhet.