Fysiker

Fysiker kan arbeta inom olika branscher. Arbetsuppgifterna handlar bland annat om problemlösning av olika slag, ofta med hjälp av matematik och olika former av experiment. Det är vanligt att arbeta med avancerade beräkningar, datorprogrammering och utvecklingsarbete. Fysiker samarbetar ofta med andra yrkesgrupper i olika projekt. Det är viktigt att vara analytisk, kreativ och att kommunicera bra med andra.

Fysiker har breda och djupa kunskaper inom fysik och matematik. Arbetsmarknaden är bred. De kan arbeta inom bland annat industri, ekonomi, data och energi. Ofta görs svåra beräkningar tillsammans med avancerade datorer och mätutrustning.

Arbetsuppgifter 
Fysiker har breda och djupa kunskaper i främst matematik och fysik. Arbetsuppgifterna är ofta teoretiska modeller, experimentella mätningar eller avancerade beräkningar. Eget logiskt tänkande, starka beräkningsdatorer och avancerad mätutrustning används ofta. Svåra problem analyseras och ska lösas.

Inom industrin kan fysiker arbeta med forskning, utveckling, konstruktion och avancerade beräkningar. Det kan röra sig om hållfasthetsberäkningar hos olika material, utveckling av elektroniska system och olika tillämpningar av optik eller laserteknik. 

Inom det ekonomiska området används fysikernas matematiska kunskaper för att skapa teoretiska modeller för att till exempel förutse hur aktiekurser påverkas av olika faktorer. 

Energibranschen och inte minst kärnkraftsektorn är en viktig arbetsgivare för fysikerna. Där handlar jobbet ofta om beräkningar, så som att räkna ut hållfastheten hos reaktorhärdarna när de ska renoveras eller byggas om. 

Fysiker med kunskap inom dataprogrammering kan arbeta vid it- och konsultföretag, men även inom industrier och andra företag med att ta fram modelleringar och simulationer på datorn.

En annan inriktning fysiker kan ta är att bli meteorologer. Meteorologer jobbar med att beräkna och förutsäga väder och klimat, både på kort och lång sikt.

Nya områden växer fram inom fysikerns arbetsfält, så som nanoteknik och bioteknik, vilket gör arbetsmarknaden ännu bredare.

Fysiker arbetar ofta i projektform tillsammans med experter från andra områden, så som statistiker, biologer och kemister. Ofta har man arbetsledande uppgifter och planerar arbetet.

Utbildning
För att bli fysiker behöver man studera på högskola eller universitet. De tre vanligaste utbildningarna för fysiker är, civilingenjör inom teknisk fysik (5 år), fysikerprogrammet (3 år) och naturvetenskapligt program med inriktning mot fysik (3 år). Utbildningarna ges vid flera olika lärosäten i landet.