Kemist

Kemister arbetar med frågor som är viktiga för hälsa och miljö. Utveckling av läkemedel, livsmedel och nya produkter är vanliga arbetsuppgifter för kemister. Många jobbar på laboratorium i samarbete med andra yrkesgrupper. Analytisk förmåga är grundläggande i arbetet.
Kemister kan arbeta på tjänsteföretag, bioteknikföretag och kemi- och industriföretag. Myndigheter som Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket är andra arbetsgivare. Forskning både inom privat och offentlig sektor är också vanligt.

Arbetsuppgifter
Kemister har ett brett arbetsfält. De kan till exempel jobba med utveckling av läkemedel, livsmedel och nya produkter. Inom industrin behövs kemister för att utveckla miljösmarta processer eller kemiskt analysera det som tillverkas. Det finns också kemister som arbetar med försäljning, marknadsföring och kommunikation.

Kemister arbetar ofta i ett laboratorium. Där genomförs tester och analyser eller framställs kemiska ämnen. Kemister använder både klassiska enkla redskap så som provrör, men även mer tekniskt avancerad utrustning och datorer. Datorerna används för att styra analysutrustningen och göra beräkningar. Att tolka och sammanställa resultat och rapporter är ofta en del av jobbet. Samarbete med andra yrkesgrupper, så som biomedicinska analytiker, är vanligt.

Miljö och hälsa är möjliga fält för kemistens arbete. Kemister kan till exempel ta fram nya miljösmarta material eller biobaserade produkter. Inom hälsofältet kan det handla om att utveckla nya mediciner och mer effektiva behandlingsmetoder för sjukdomar.

Andra kemister arbetar med säkerhet och kvalitetssäkring. Det kan innebära att förbättra metoder för kemikaliehantering inom tillverkningen eller säkerställa så produkter håller god kvalitet.

På myndigheter arbetar kemister med att säkerställa att kemikalier används enligt gällande lagar och att hanteringen är säker för hälsa och miljö. De kan också arbeta med information och rådgivning, utredningsarbete eller tillståndsprövning av kemikaliska ämnen.

Utbildning
Utbildningar med kemi som huvudämne finns på ett flertal universitet och högskolor. Kandidatprogram är treåriga utbildningar på grundnivå. Därefter finns det möjlighet att gå ett masterprogram på avancerad nivå. Masterprogram finns med många olika inriktningar vilket innebär att man kan forma sin utbildning efter intresse. Det finns även forskarutbildning inom området, många kemister väljer att bli forskare.

Det finns olika ingenjörsutbildningar med inriktning mot kemiområdet, både på högskoleingenjörsnivå och på civilingenjörsnivå.