Besiktningstekniker, bilprovning

En besiktningstekniker arbetar med att kontrollera fordon så att de uppfyller de krav som ställs på dem vad det gäller säkerhet och miljö. Tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg finns som stöd i arbetet. I jobbet träffar man också många kunder och det gör att det är viktigt med en känsla för service samtidigt som man är noggrann.

Besiktningstekniker arbetar på bilprovningsstationer.

Arbetsuppgifter
Besiktningstekniker arbetar med att kontrollera att fordon uppfyller säkerhets- och miljökrav. De möter dagligen olika slags kunder och deras fordon. Kunderna är privatpersoner, åkerier, budbilsfirmor och andra som måste besiktiga sina fordon.

Till hjälp vid besiktningen har man olika tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg. Besiktningsteknikern informerar kunderna, som erbjuds att delta i besiktningen, om fordonets skick och om de eventuella fel som upptäcks vid besiktningen. Det händer att besiktningsteknikern beslutar om körförbud, exempelvis när en bil är i så dåligt skicka att den är en fara för trafiksäkerheten.

Besiktningsteknikern ger också råd och tips om fordon. Eventuellt får ägaren återkomma och visa upp sitt fordon när felen är åtgärdade.

Arbetsmiljö
Arbetet kan vara slitsamt för axlar, nacke och höfter, så det är viktigt att tänka på att arbeta ergonomiskt.

Arbetstider
Arbete på kvällar och helger förekommer.

Utbildning
Alla besiktningstekniker måste vara certifierade. Certifieringen är personlig och gäller enbart de fordon och uppgifter som den omfattar. Certifikat gäller i högst 4 år och förnyas därefter.

En lämplig bakgrund för besiktningstekniker är gymnasieutbildning, exempelvis Fordon- och transportprogrammet. 


Swedacs webbplats finns förteckningar över vilka som har möjlighet att certifiera besiktningstekniker. För nyanställda som saknar certifiering kan arbetsgivaren erbjuda grundutbildning.

Det kan vara meriterande att ha C-körkort, erfarenhet av kundservice och språkkunskaper utöver svenska. B-körkort är ett krav.