Butikskontrollant

En butikskontrollant är en väktare som arbetar med att förebygga och ingripa mot stölder i butiker. I det förebyggande arbetet är väktaren då normalt uniformerad och genom närvaron i butiken kan stölder och snatterier avvärjas. I det ingripande arbetet däremot arbetar butikskontrollanten i civila kläder. Genom spaning i butiken kan tillgreppsbrott upptäckas och personerna gripas när brottet fullbordats genom att personen passerat sista betalningsmöjlighet med den tillgripna varan.

Att arbeta som butikskontrollant ställer höga krav på integritet, förmåga att läsa av situationer och personer och en naturlig pondus. Risken för hot och våld är högre för butikskontrollanter än många andra yrkeskategorier i säkerhetsbranschen då de regelmässigt griper personer.

För att arbeta som butikskontrollant ska man först genomgå väktarutbildningen och sedan en tilläggsutbildning i BYA:s regi.