Flygplatskontrollant

Flygplatskontrollanter arbetar för att det ska vara säkert att flyga. De kontrollerar passagerare, personal och bagage på flygplatsen. Arbetet är ansvarsfullt och kräver att man är serviceinriktad. 
Som flygplatskontrollant är man oftast anställd hos ett bevakningsföretag, beroende på vilken flygplats man arbetar på.

Arbetsuppgifter 
En flygplatskontrollant har till uppgift att skydda passagerare, besättning, markpersonal och allmänhet från olagliga handlingar. Med olagliga handlingar menas till exempel flygplatssabotage, kapningar och gisslantagningar.

I arbetet ingår bland annat att kontrollera bagage och ha hand om säkerhetskontrollen som alla passagerare måste gå igenom. Vid behov kroppsvisiterar man personer. Flygplatskontrollanten ska se till att personer inte har med sig några föremål som kan hota flygsäkerheten, så som vapen eller sprängämnen. Flygplatskontrollanten har rätt att avvisa eller avlägsna personer som inte genomgår säkerhetskontrollen ordentligt.

Till sin hjälp i arbetet har flygplatskontrollanten bland annat röntgenmaskiner och metalldetektorer. Utrustningen kontrolleras regelbundet av flygplatskontrollanten.

Flygplatskontrollanten ska ha kunskap om hotbilder, terrorism, gärningsmannaprofiler, vapen och spränganordningar. Flygplatskontrollanten har ett nära samarbete med polisen. Om någon misstänks för brott tillkallas alltid polis.

Eftersom flyg avgår dygnet runt och på helger är det vanligt att arbeta skift och oregelbundna tider.

Utbildning
Flygplatskontrollanter internutbildas på arbetsplatsen. Utbildningen styrs av Transportstyrelsen.

Delar av antagningskraven är att man måste ha godkänd gymnasieutbildning och fullgott färgseende (för att kunna tolka bilder med hjälp av röntgenmaskiner). Kontrollera aktuella antagningskrav med utbildningsanordnaren.

Innan anställning görs en registerkontroll ur polisens belastningsregister.