Hundförare

Väktare, ordningsvakter eller skyddsvakter får efter särskilt utbildning för hundförare godkännas att använda hund vid bevakning. Hundens huvuduppgift är att skydda föraren mot angrepp, men bistår genom sina skarpa sinnen också till att bevakningen blir särskilt effektiv: hundens skarpa luktsinne och hörsel gör att den snabbt upptäcker om någon obehörig befinner sig på bevakningsobjektet. Hundens närvaro bidrar också till förarens förmåga att kunna ingripa mot personer som begår brott, då den utgör ett effektivt skydd. Både avskräckande och avvärjande. Ett ekipage (som förare och hund tillsammans kallas) har därför ofta en lugnande effekt när de uppträder på allmänna platser. 

Securitas har också särskilt utbildade hundar som arbetar med att leta efter sprängämnen, så kallade EDD-hundar (Explosive Detection Dog). Föraren och hunden är då certifierade av länsstyrelsen för att leta efter explosiva varor eller ämnen och kan användas på många olika sätt för att förebygga attentat eller olyckor. Vid stora evenemang med högprofilsbesökare såsom politiker eller opinionsbildare kan sökhundarna upptäcka förberedelse till attentat genom att söka av området i förväg

I gruvor och på bygganläggningar där sprängningar utförs kan sökhundarna i stället säkra arbetsplatsen och arbetsmiljön genom att upptäcka odetonerade sprängladdningar som ligger kvar på området.

Hundförare utbildas intern i Securitas och kräver anställning som väktare, skyddsvakt eller ordningsvakt.