Ordningsvakt

En ordningsvakt arbetar med att bidra till att upprätta allmän ordning i offentliga miljöer som till exempel köpcentrum, sjukhus, tåg- och busstationer eller torg. Ordningsvakter har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen, som också ansvarar för utbildning och tillsyn av dem. Det innebär att ordningsvakter är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten och arbetar ofta i nära samarbete med polisen.

Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter på sitt bevakningsområde och kan till exempel omhänderta berusade personer, avvisa eller avlägsna personer som stör eller hotar att störa den allmänna ordningen.

Liksom väktare har ordningsvakter ett förstärkt rättsskydd i sin tjänsteutövning.

Trots att en ordningsvakt lyder under polisen i sin tjänsteutövning så är våra ordningsvakter anställda av Securitas och kan vid sidan av ordningshållningen utföra andra uppgifter såsom bevakning och service när situationen så tillåter.

Alla ordningsvakter arbetar i en blå uniform som är reglerad i polismyndighetens föreskrifter, men företaget de arbetar för framgår genom logotyper på till exempel jackärmarna.

Polisen ansvarar för utbildningen av ordningsvakter.

För att arbeta som ordningsvakt hos Securitas är det vanligt att man först arbetar ett par år som väktare och sedan, på företagets bekostnad, utbildas till ordningsvakt. Men Securitas anställer också färdigutbildade ordningsvakter.

Utbildningen till ordningsvakt omfattar 108 lektionstimmar och innehåller bland annat:

 • Yrkesetik
 • Juridik
 • Arbetsledning, arbetsmiljö, samt risk- och hotbildsanalys
 • Akutsjukvård
 • Kunskap om droger
 • Olaga diskriminering
 • Konflikthantering och självskydd
 • Expanderbar batong
 • Problemorientering ordningsvaktsarbete
 • Brand
 • Samhällsorientering
 • Beslutsträning