Parkeringsvakt

Parkeringsvakter arbetar med att upprätthålla ordning och säkerhet i trafiken, på gator och parkeringsytor. Det sker genom att till exempel se till att bilar inte parkeras på innergårdar där de kan hindra räddningstjänsten att nå fram, eller i stoppzoner eller på övergångsställen. Parkeringsvakter säkerställer också att obehöriga inte nyttjar förhyrda parkeringsplatser eller att personer utan tillstånd parkerar sin bil på en handikapparkering. 

Man skiljer mellan parkering på gatumark som ägs av en kommun, respektive tomtmark som ägs av främst företag och privatpersoner. Om ett fordon är felparkerat på gatumark utfärdar parkeringsvakten en parkeringsanmärkning och sker felparkeringen på tomtmark utfärdas en kontrollavgift.

Utbildningen skiljer sig beroende på om parkeringsvakten arbetar på tomtmark eller gatumark, men det är inte ovanligt att de som arbetar med parkeringsövervakning har båda utbildningarna. Utbildningen för gatumark är föreskriven av polismyndigheten och utförs av BYA. Utbildningen för tomtmark är en intern utbildning.