Polis

Polisens uppgift i samhället är att skapa trygghet och ordning och att minska och bekämpa brottslighet. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att närvara vid demonstrationer, utreda stölder, göra trafikkontroller eller hantera våldsamma familjesituationer. Det är bra att vara empatisk, att ha självinsikt och att ha förmåga att kommunicera med människor man möter.

Poliser är anställda hos polismyndigheten och arbetar på poliskontor runt om i landet.

Arbetsuppgifter
Som polis kan man ha många olika arbetsuppgifter. Polisens kärnverksamhet fokuserar på vardagsbrottslighet såsom inbrott, skadegörelse, bedrägerier, stölder, snatterier eller misshandel. Arbete är till största delen indelat i närpolis- och ingripandeverksamhet (där man hjälper människor i nöd, ofta efter samtal till 112).

Poliser arbetar mycket med brottsförebyggande arbete. Det kan vara att bevaka idrottsevenemang eller demonstrationer. Det kan också vara att samverka med andra aktörer i samhället för att minska brottsligheten. Poliser kan till exempel arbeta med narkotikakampanjer tillsammans med skola eller socialtjänst. Mycket av det brottsförebyggande arbetet är riktat mot ungdomar.

Förutom att förebygga brott arbetar polisen med att bekämpa den brottslighet som finns i samhället. Brotten som utreds är till största del inbrott, skadegörelse, bedrägerier, stölder och misshandel. En stor del av polisens vardagliga arbete innebär utredningsåtgärder som att ta upp anmälningar, hålla förhör och ta föremål i beslag. Varje brott innebär alltid noggrann dokumentation och därför tillbringar även en polis i yttre tjänst mycket arbetstid inomhus framför datorn.

Spaning, brottsutredning och kriminalunderrättelser är också uppgifter en polis kan ha. Med kriminalunderrättelse menas att man undersöker brottslighet, brottslingarna samt brottsfenomen. Syftet kan till exempel vara att ta reda på varför det sker en hel del rån i ett område under en viss tid, så att man kan förebygga eller motarbeta brottsligheten på ett bättre sätt.

En kriminaltekniker är en polis som arbetar med att undersöka brottsplatser för att hitta bevis som används vid brottsutredningar. Det kan till exempel vara fingeravtryck, DNA eller skospår.

De flesta poliser börjar arbeta med någon typ av yttre tjänst såsom närpolis, ordningspolis eller trafikpolis. Poliser kan även arbeta i nationella insatsstyrkan, inom säkerhetspolisen, som ridande polis eller hundförare för att nämna några exempel.

Utbildning
Polisutbildningen omfattar 2,5 års heltidsstudier. Utbildningen finns på Södertörns högskola i Flemingsberg, vid universitetet i Umeå och vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det finns även möjlighet att studera på distans.

I utbildningen ingår sex månaders aspirantutbildning (praktik) på en polismyndighet. Efter denna fortsätter studierna under cirka två månader vid studieorten. Efter godkända studier är man behörig att söka anställning som polis.

Rekryteringsmyndigheten ansvarar för antagningsprocessen till polisutbildningen. Polisen gör en säkerhetsprövning för att säkerställa pålitlighet och lämplighet för polisyrket. På polisens webbplats finns mer information om utbildningen och vad som krävs för att vara behörig att söka till polisutbildningen.

När man har arbetat några år inom yrket finns möjlighet att vidareutbilda sig inom flera olika områden.