Säkerhetskontrollant vid flygplats

Securitas flygplatskontrollanter utför säkerhetskontroll enligt lagen om luftfartsskydd. Deras uppgift är att förhindra att föremål som kan skada civil luftfart medförs ombord på luftfartyg. Arbetet innebär bland annat att utföra kontroll av passagerare, personal och de föremål de bär med sig med hjälp av röntgenmaskin, metalldetektorbågar och handmetalldetektorer.

Securitas flygplatskontrollanter förordnas av polisen och arbetar efter Transportstyrelsens riktlinjer. Utbildning till säkerhetskontrollant sker i Securitas regi och tar normalt en vecka. För att arbeta som säkerhetskontrollant på en flygplats krävs det att man genomgår en godkänd säkerhetsprövning.