Tjänstemän på Securitas

Av 10 000 medarbetare arbetar nästan 9 000 av oss operativt ute i våra verksamheter i nära samarbete med våra kunder. Resterande 1 000 medarbetare arbetar inom så kallade stabsfunktioner som stöttar våra verksamheter att klara sitt dagliga arbete. Securitas är en stor arbetsgivare och vi vill tro att vi är en arbetsplats för alla oavsett vad man önskar att arbeta med. Något det faktum att vi blivit utsedda till Årets karriärföretag av Universum för sjunde året i rad bekräftar.

Här kan du läsa om några av de roller du kan arbeta med på Securitas, även om du inte jobbar direkt med våra bevakningstjänster ute i våra verksamheter:

Försäljning
Om du är en relationsskapande person som gillar att jobba mot högt uppsatta mål kan en karriär inom försäljning passa dig. Securitas Sverige AB är ett vinstdrivande bolag, vilket gör att vi är beroende av att våra kunder ska fortsätta vara nöjda med våra produkter och tjänster och stanna hos oss likväl som att nå nya kunder. Att jobba med försäljning på Securitas innebär att du får möjlighet att hantera hela säljprocessen från ax till limpa och dessutom ansvara för att bygga starka kundrelationer. Hos oss kan du jobba i roller som säljare, Client Manager, Key Account Manager och försäljningschef.

Ekonomi
Har du alltid haft en fallenhet för siffror? Då kanske en karriär inom ekonomi kan vara något för dig. På vår ekonomiavdelning arbetar vi med uppföljning av hela företagets ekonomi, vilket innefattar ansvar för leverantörsreskontran och hela dess flöde, fakturahantering samt kontering. Genom att ha ordning och reda på vår ekonomi kan vi arbeta med en långsiktig ekonomisk styrning och stötta organisationen i att fatta rätt beslut – baserat på fakta och siffror. Hos oss kan du arbeta i roller som ekonomiassistent, controller, redovisningsekonom och ekonomichef.

Inköp
Om du vill vara med och påverka morgondagens inköp, uppskattar att ständigt lära dig nya saker och trivs med att vara spindeln i nätet då kan inköp vara rätt yrke för dig. En avgörande del för framgång och lönsamhet ligger på inköp och förmågan att kunna se helheten. Vi arbetar med att skapa goda leverantörsrelationer och samarbeten för att förbättra vardagen för våra medarbetare samtidigt som vi ser till att vårt klimatavtryck minimeras. På daglig basis förhandlar vi avtal, lägger beställningar, säkerställer leveranser, testar produkter, kalkylerar och analyserar. Vi är med hela vägen från att ett behov av en produkt/tjänst dyker upp till att produkten sen ska återvinnas. Hos oss kan du arbeta i roller som operativ inköpare, taktisk inköpare, strategisk inköpare och inköpsanalytiker.

HR
För dig som har ett stort intresse av att jobba med människor så kan HR vara ett passande karriärval. Med tusentals medarbetare är personalfrågor viktigt för oss på Securitas. På vår HR-avdelning jobbar vi med att stötta organisationens chefer i hela medarbetarresan, från rekryteringsprocessen tills det att man väljer att avsluta sin karriär hos oss. Inom avdelningen finns ett utbildningsteam som genomför utbildningar och kompetenshöjande insatser för medarbetare och chefer, men också ett löneteam som säkerställer att alla anställda får rätt lön varje månad. Hos oss kan du jobba i roller som HR Business Partner, utbildningsspecialist, löneadministratör, systemförvaltare, rekryterare och HR-chef.

Marknad och kommunikation
Är du en person som är duktig på att skapa eller vass på att skriva? På vår marknadsavdelning arbetar vi med alla led i vår interna och externa marknadsföring. Det kan handla om att skapa publicitet och uppmärksamma nyheter om våra tjänster i sociala medier eller dagspress till att skapa rätt informationskanaler internt i vår stora organisation för att säkerställa att viktig information kommuniceras rätt till alla som är i behov av informationen. Vi har också ett eget produktionsteam hos oss som arbetar med att ta fram marknadsmaterial i enlighet med vår grafiska profil, så som text, bild eller film. Hos oss kan du jobba i roller som marknadskommunikatör, varumärkesansvarig, videoproducent, PR-ansvarig och marknadschef.