Biståndsbedömare

En biståndsbedömare arbetar med att utreda vårdbehovet hos främst äldre och funktionshindrade. Det kan handla om stöd till personlig assistans, hemtjänst eller plats på ett särskilt boende. Det är viktigt att man som biståndsbedömare kan föra samtal med människor och ta svåra beslut.

Biståndsbedömare arbetar ofta inom kommunens vård- och omsorgs- eller socialförvaltning. Vanliga arbetsuppgifter är utredning, dokumentation samt möten med berörda parter i de ärenden man arbetar med.

Arbetsuppgifter
Biståndsbedömaren tar beslut utifrån insamlad information och gällande lagstiftning om vem som har rätt till stöd. Arbetet ställer höga krav på dokumentation eftersom utredningarna måste dokumenteras och motiveras väl.

Biståndsbedömare träffar och besöker ofta den person som ärendet man arbetar med berör.
Det är också vanligt att träffa dennes anhöriga eller gode man. Genom hembesök och samtal kring personens situation inhämtar biståndsbedömaren information för att kunna göra en bedömning om rätt till bistånd. I arbetet ingår även att följa upp bistånd för att utreda om biståndet bör förändras på något sätt efter en tid.

Det är viktigt att man som biståndsbedömare kan ta beslut som kan upplevas som svåra eller livsavgörande för den som söker hjälp. Biståndsbedömaren behöver därför kunna framföra information på ett korrekt och tydligt sätt, därför är det också viktigt att man kan uttrycka sig väl i både tal- och skrift.

Utbildning
För att arbeta som biståndsbedömare behöver man ha högskoleutbildning.

Man kan ha skiftande utbildningsbakgrund som exempelvis socionom eller beteendevetare. Men man kan också vara utbildad inom andra samhällsvetenskapliga områden.