Diakon

Diakoner arbetar med olika former av social omsorg inom kyrkan. Medmänsklighet, personlig omsorg och förmåga att lyssna och ge stöd behövs i arbetet som diakon.

Många diakoner arbetar inom Svenska kyrkan, men kan även finnas inom andra samfund.

Arbetsuppgifter
Diakoner arbetar mitt bland människorna i en församling och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete. Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande.

Diakoner har personliga samtal och rådgivning både per telefon och under besökstid. Det kan röra sig om andliga frågor men även sociala problem, till exempel ekonomiska frågor. Ibland ingår fältarbete ute i samhället.

Kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer är vanliga. Det blir allt vanligare att diakonen även samverkar med andra kyrkor och samfund samt andra ideella organisationer.

Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan ibland ingå i diakonens uppgifter.

Arbetstid
Diakoner arbetar ofta kvällar och helger.

Utbildning
För att bli diakon inom Svenska Kyrkan ska du ha en fackutbildning från högskola eller universitet samt vara antagen som diakonkandidat i ett stift. Innan du kan påbörja diakonprogrammet vid utbildningsinstitutet krävs att du genomfört åtta veckors praktik i en församling och deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

Därefter studerar du pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för diakoner vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Den pastoralteologiska utbildningen för diakoner ges under två terminer vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin. Ibland kan det även finnas möjlighet till distansstudier.


För att bli diakon inom andra samfund kan antagningskrav och utbildning se annorlunda ut.