Församlingspedagog

Församlingspedagogen arbetar med att skapa mötesplatser för människor som funderar kring livsåskådningsfrågor, både barn och ungdomar, vuxna och kyrkans egen personal.
Församlingspedagoger arbetar inom kyrkan. Det är ett krav att vara medlem i Svenska kyrkan.


Arbetsuppgifter
Att vara församlingspedagog handlar om att undervisa, berätta och samtala om tro. Ansvaret för och mötet med barn och ungdomar är i centrum och man deltar mycket i olika nätverk och grupper.

Församlingspedagogen organiserar till exempel studiecirklar, aktiviteter för barn och lägervistelser. Ibland är församlingspedagogen själv gruppledare. I arbetsuppgifterna ingår att delta i konfirmandarbetet – oftast tillsammans med en präst.

Att ha kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.

Församlingens informationsverksamhet kan också vara församlingspedagogens ansvar.

Arbetstider
Det är vanligt med arbete kvällar och helger.

Utbildning
För att bli församlingspedagog krävs lärarutbildning från högskola eller universitet omfattande minst 180 hp. Det krävs också församlingspraktik och vissa utbildningsdagar som anordnas av stiften i Svenska kyrkan.

När du har gjort klart såväl din fackutbildning som de stiftsförlagda momenten går du ett avslutande år på församlingspedagogprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller Uppsala. Utbildningen startar varje hösttermin.