Präst och pastor

Att vara präst eller pastor är mycket mer än bara ett yrke. Personligheten och den kristna tron är de främsta arbetsredskapen för prästen som möter människor både i glädje och i sorg.
Arbetsuppgifter Präst
Präster i Svenska kyrkan leder och planerar församlingsarbetet med gudstjänst och mässa samt predikar. Man förrättar dop, vigslar och begravningar. Prästen har också hand om konfirmandarbetet, undervisar i det kristna budskapet och ger själavård. Arbetet sker i samarbete med diakoner och församlingspedagoger.

Arbetstiden är oregelbunden och arbete på kvällar förekommer.

Arbetsuppgifter Pastor
En pastor leder och planerar verksamheten i en frikyrkoförsamling. I arbetet ingår att leda gudstjänster och hålla möten. Man förrättar dop, vigslar och begravningar. Men ger även själavård och undervisar i trosfrågor.

Arbetstiden är oregelbunden och arbete på kvällar förekommer.

Utbildning

Präst
För att bli präst krävs en fackutbildning från högskola eller universitet omfattande minst 255 hp inkluderande en magisterexamen i teologi/religionsvetenskap. För att bli präst krävs att man gör praktik och utbildningsdagar i ett stift i Svenska kyrkan. Där blir man också antagen som prästkandidat. När man läst minst 30 hp teologi/religionsvetenskap går man en pastoralteologisk grundkurs. Den ges på halvfart och ges på universiteten i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Det sista året går man på prästprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller Uppsala.

Pastor
För att bli pastor inom Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan eller Pingst – fria församlingar i samverkan finns en fyraårig teologisk ledarutbildning vid Akademi för Ledarskap och Teologi.

För att bli pastor i Equmeniakyrkan ska man normalt läsa teologi i fyra år vid Teologiska högskolan, Stockholm (THS). 

För information om utbildning till pastor inom andra frikyrkosamfund eller till officer inom Frälsningsarmén, kontakta respektive förbund för mer information.