Civilingenjör och högskoleingenjör

Du ska tycka om att samarbeta med andra yrkesgrupper. God förmåga att kommunicera och samarbeta med andra är viktigt. Ett unikt teknik intresse är viktigt. Det är viktigt att du är självständig. Ingenjörer behövs inom alla branscher inte bara traditionellt tekniska.

Ingenjören ser tydliga resultat av sitt arbete, det kan vara allt från ett hus, eller ett nytt sätt att kommunicera.En ingenjör utvecklar produkter och processer. Vanliga frågor en ingenjör utreder för att få svar på kan vara; hur får vi en bra ventilation i huset vi bygger eller hur ska vi bygga för att den här brokonstruktionen ska vara riktigt säker? Att arbeta med teknisk konstruktion kan innebära olika moment beroende på var du arbetar.

Ingenjörens roll har förändrats mycket i takt med att näringslivet har ändrat karaktär. Idag arbetar många ingenjörer i projekt, ofta som chefer eller projektledare. Några exempel är konstruktören som konstruerar nya och utvecklar gamla produkter. Utvecklingsingenjören som arbetar med att säkerställa att produkterna utvecklas efter de krav som ställs. Produktionsingenjören som arbetar med att kontrollera att arbetet sker så kostnads och tideffektivt som möjligt. Kvalitetsingenjören arbetar med att skapa riktlinjer och metoder för att kunna kvalitetssäkra produkterna.

Rollerna är fler och varierar beroende på vilken inriktning man väljer som ingenjör samt om du är högskoleingenjör eller civilingenjör. Högskoleingenjörens arbetsuppgifter kan vara mer praktiskt inriktade medan civilingenjörens ofta är mer teoretiska.

Utbildning
I Sverige finns över 200 ingenjörsutbildningar på högskole- och civilingenjörsnivå med olika inriktningar som ges vid ett 30-tal skolor. Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningar är tre år. Antingen väljer du en inriktning redan från början eller så väljer du öppen ingång vilket betyder att du läser samma grundläggande kurser som övriga civilingenjörsstudenter och efter ett år väljer inriktning.

Vill du bli ingenjör är det lämpligt att du läser på Teknikprogrammet eller Naturvetenskapliga programmet på gymnasiet.

Exempel på ingenjörsyrken:

Anläggningsingenjör järnväg

Järnvägsprojektör

Teknisk specialist fordon

Teknisk specialist anläggning

Arbetsledare järnväg

Anläggningskonstruktör

Projektchef

Projektledare

Projektingenjör