Elkrafttekniker

Elkrafttekniker är ett jobb för dig som vill arbeta som elbesiktningsingenjör med uppdraget att minimera risken för elrelaterade bränder och därigenom bidra till ett säkrare samhälle. Som elkrafttekniker kan du arbeta hos elkraftsbolag, elnätsbolag och på industrier verksamma inom elkraft. Du kan också arbeta som konstruktör, service- och underhållstekniker, projektör, planerare eller beredare på industri- och serviceföretag eller nät-/kraftbolag.