Entreprenadingenjör

Som entreprenadingenjör arbetar du med planering, inköp, kundkontakter och kontraktsadministration tillsammans med arbetschef och platschef nära produktionen.

Entreprenadingenjören medverkar vid bygg- och ekonomimöten samt deltar aktivt i uppföljning av projekt. I rollen ingår även att upprätta anbudskalkyler för olika projekt. Din bakgrund består av byggrelaterad högskole- eller civilingenjörsutbildning samt erfarenhet inom byggbranschen.