GIS-ingenjör

GIS-ingenjörer arbetar med geografisk information, även kallad geo-data. Det kan vara information om hur djupa sjöar och andra vattendrag är, men också var tomtgränser går och hur stora olika byggnader är. Några välkända GIS-produkter är kartor, GPS och vägbeskrivningstjänster som finns på Internet.

GIS-ingenjörer finns både i privata företag och offentlig sektor, ofta inom branscher så som förvaltning, bygg och skog. Några stora arbetsgivare är exempelvis Lantmäteriet och Länsstyrelsen. Andra möjliga arbetstitlar är GIS-tekniker, GIS-handläggare och GIS-samordnare.

Arbetsuppgifter
GIS-ingenjörer sammanställer, analyserar och presenterar information om vår omgivning. Några arbetar med hela spannet från insamling till presentation, medan andra är specialiserade på enskilda delar.

Geo-data tas fram med hjälp av olika mätinstrument och program. Det kan vara information om hur djupa sjöar och andra vattendrag är, men också var tomtgränser går och hur stora olika byggnader är. Därefter analyseras och sammanställs informationen. I analysen kopplas ofta geografisk information ihop med annan insamlad data, så som befolkningsstatistik. Kommunen kan exempelvis behöva en befolkningsprognos som visar hur många 6-åringar som kommer att bo i olika skolområden framöver eller en karta som visar vilka av kommunens vattenledningar som är äldre än 50 år och tillverkade i ett visst material. Det kan också handla om analyser som visar hur olika naturkatastrofer skulle kunna påverka våra samhällen. GIS-ingenjörens geografiska information och analys används som underlag vid en mängd olika beslut, så som privata bygglov, nya vägbyggnationer eller utveckling av helt nya bostads-, industri- eller handelsområden.

Utbildning
För att utbilda sig till GIS-ingenjör behöver man studera på universitet eller högskola. Utbildningar finns vid flera orter landet och har varierande inriktningar. Längden är oftast 2 till 3 år.