Lantmätare

Lantmätare arbetar med kartor och fastigheter. All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Arbetet utgår ifrån geografisk information och innefattar en mängd olika uppdrag. En del lantmätare fokuserar på att mäta, beräkna och analysera data medan andra arbetar med ekonomin och juridiken kring mark och fastigheter.

Lantmätare arbetar bland annat på den statliga myndigheten Lantmäteriet, i kommuner eller som konsulter.

Arbetsuppgifter
Lantmätare är ett samlingsnamn för att antal roller, så som förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör eller teknisk lantmätare. All mark i Sverige är uppdelat i fastigheter. Dessa kan vara bebyggda eller obebyggda och bestå av till exempel skog eller jordbruksmark. Lantmätarna deltar i samhällsbyggnadsprocessen och utvecklar och skapar möjligheter för att nyttja fastigheter på lämpliga sätt. Arbetsuppgifterna beror på vilken roll de har. De kan bland annat arbeta med geografiska informationen eller med att fatta beslut om fastighetsindelning eller byggnation och utveckling av fastigheter.

Förrättningslantmätare är ansvariga för förrättningsåtgärder som berör fastigheter. De tar bland annat beslut om var fastighetsgränser är belägna och hur man får förändra fastighetsindelningen, bland annat genom avstyckning. De handlägger också förrättningar för att skapa fastigheter som är lämpliga för att bygga vägar och järnvägar eller dra fram ledningar för olika ändamål. Under förrättningen samlas underlag in och övervägs, sen beslutar man och slutligen registreras resultatet. Man har också mycket kontakter med de som sökt förrättning likväl som andra myndigheter och berörda. Förrättningslantmätaren måste bland annat se till att fastigheten där man ska bygga hus får rätt till vatten, avlopp och anslutande väg. Ibland är det också aktuellt att besöka fastigheten. Mätning och markering av nya gränser görs numera av en mätningsingenjör eller teknisk lantmätare.

Mark- och exploateringsingenjörer ser till att områden används på bästa sätt. De gör det genom att skapa beskrivningar och planer av hur utvecklingen i området ska genomföras och beräkna kostnaderna för det. Det kan handla om allt ifrån nya bostadskvarter till stora industriområden. Rollen innefattar förhandlingar om köp och försäljning, värdering av mark och fastigheter samt aktuell juridik.

Utbildning
För att utbilda sig till lantmätare behöver man studera på högskola eller universitet. Utbildningar till lantmätare finns vid flera orter landet och har varierande inriktningar och längd, men oftast 3 eller 5 år.