Mätningstekniker

Som mätningstekniker ansvarar du självständigt för utsättning/inmätning av olika byggprojekt. Du ingår i projektets arbetslag och har nära samarbete med kollegor.

Arbetet utförs med avancerad mätteknisk utrustning. Din bakgrund är mätningsingenjör alternativt byggnadsingenjör samt erfarenhet från olika bygg- och anläggningsprojekt.