Medicinteknisk ingenjör

Medicintekniska ingenjörer arbetar huvudsakligen med att se till att den medicintekniska utrustningen inom sjukvården fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Arbetet handlar till stor del om att få samspelet mellan människa och teknik att fungera så bra som möjligt.

Medicintekniska ingenjörer kan arbeta på landstingens medicintekniska avdelningar. De kan också arbeta inom den privata sektorn på utvecklingslaboratorier eller industrier.

Arbetsuppgifter
Medicinteknisk utrustning är all den tekniska utrustningen som finns inom sjukvården. Den används som hjälpmedel för att ställa diagnoser och behandla sjukdomar. Exempel är stora röntgen-, narkos- och EKG-apparater, men även små hörapparater och blodtrycksmanschetter.

Några exempel på arbetsuppgifter som medicintekniska ingenjörer utför:

  • Utveckla och konstruera medicinteknisk utrustning.
  • Utföra service, underhåll, kalibrering och reparation av medicinteknisk utrustning.
  • Utbilda personal och ta fram instruktioner för hur maskinerna ska användas.
  • Se till att lagar och föreskrifter för den medicintekniska utrustningen följs.
  • Upphandling och inköp av nya apparater.
  • Utreda olyckor orsakade av den tekniska utrustningen.

Arbetsuppgifterna varierar mellan olika arbetsplatser samt vilken utbildningsnivå man har. Som civilingenjör är förutsättningarna bättre för att arbeta med utveckling, forskning, projektledning och arbetsledande arbetsuppgifter. Högskoleingenjörer arbetar ofta mer praktiskt med service, underhåll och användarsupport.

Det medicintekniska området är mycket brett, men det är vanligt att specialisera sig på en typ av utrustning, så som radiologi, dialys, narkos eller laboratoriemedicin.

Arbetet innebär mycket samarbete med de som använder den medicintekniska utrustningen, så som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Utbildning
För att utbilda sig till medicinteknisk ingenjör behöver man studera på högskola eller universitet. Antingen läser man högskoleingenjör (3 år) eller civilingenjör (5 år). Det finns ett fåtal specifika medicinteknikprogram, men inriktning mot medicinteknik finns på flera andra ingenjörsprogram, så som teknisk fysik eller elektronik.