Bussförare

Bussförare kör expressbuss, flygbuss, färdtjänst eller linjetrafik. Även turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke. Bussföraren är företagets ansikte utåt och det är viktigt att bemöta kunderna på ett positivt sätt.

Bussförare är anställda vid busstrafikföretag eller arbetar som egna företagare.

Arbetsuppgifter
Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell. I arbetet kan det ingå att sälja och/eller att kontrollera biljetter och färdbevis samt att ropa ut hållplatserna. En bussförare kan också hantera paket och annat gods som skickas med bussen.

En del bussförare kör enbart beställningstrafik som turist- eller charterbussar i Sverige eller utomlands. Som turistbussförare lägger man upp resplan i samråd med kunden och beställer kartor eller annat material som behövs. Ofta behövs språkkunskaper i tullen och på färjorna. Vid stopp under resans gång lastar och lossar man bagage samt håller bussen hel och ren.

Spårvagnsförare kör spårvagnar i linjetrafik, arbetet påminner om bussförarens. Att köra spårvagn är inte tekniskt svårt men ställer höga krav på kunskap om tågen, säkerhetsbestämmelser och bananläggningen. Genom kommunikationsradio står föraren i ständig kontakt med trafikledningen och får instruktioner eller information om förseningar och andra händelser. Föraren kan också genom trafikledningen få hjälp om något oväntat skulle inträffa, till exempel tekniska problem eller sjukdomsfall hos passagerarna. Inom Sverige finns spårvägar i Stockholm, Göteborg och Norrköping.

Färdtjänstförare kör specialbyggda fordon för funktionshindrade passagerare. Man kör turer på fasta tider eller på beställning.

Arbetstid
Oregelbunden arbetstid förekommer på både vardagar och helger. Om man kör i beställningstrafik kan man till exempel arbeta enbart dagtid eller kvällstid eller nattetid. Att köra beställningstrafik i utlandet kan innebära att man under kortare eller längre perioder är borta från hemmet.

Utbildning
Utbildning till bussförare finns inom gymnasieskolans fordons och transportprogram, med inriktning trasnport. Den som genomgår yrkesförarutbildning till bussförare i gymnasieskolan kan få körkort med behörigheterna D eller DE från 18 års ålder med vissa begränsningar för att kunna utföra sådana transporter.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. 

Bussförare behöver ha Yrkeskompetensbevis (YKB). Grundläggande utbildning leder efter godkänt prov till ett yrkeskompetensbevis. Detta gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset. 

Spårvagnsförare utbildas internt inom företagen med en handledare och övningskörning. I utbildningen ingår också fyra teoretiska prov, slutexamination (uppkörning) samt praktik. Reglerna för att bli antagen kan skilja något mellan trafikföretagen.