Motorman (Befaren maskinpersonal)

Som motorman/befaren maskinpersonal arbetar du med samma arbets­uppgifter som vakt­gående maskin­personal i maskin­rummet med exempelvis under­håll av huvud- och hjälp­maskiner. Du kontrollerar, smörjer och byter ut reservdelar, reparerar och övervakar driften i maskin­rummet. Du arbetar i team tillsammans med övrig maskin­personal.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du i fartygets säkerhet­sorganisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

Behörigheter och certifikat
För att arbeta som befaren maskinpersonal krävs vissa behörigheter och certifikat

Behörigheter
Befaren maskinpersonal

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
• Certifikat i räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Beroende på vilken fartygstyp du kommer att arbeta på kan ytterligare certifikat tillkomma.

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

Hur ser arbetsmarknaden ut?
Arbetsmarknaden är både bred och mycket god. Du kan arbeta på allt från stora fartyg i internationellt vatten till skärgårdstrafiken (och allt där emellan). Ingångslönerna är attraktiva, det finns intressanta karriärvägar och goda möjligheter till vidareutbildning.