Sjökock

Som sjökock jobbar du oftast ensam i köket och till din hjälp har du en mässman* som bistår dig med enklare sysslor i kök och personal­matsal samt städar och tvättar lakan och handdukar ombord. Sjökocken lagar all mat ombord till besättningen, som oftast består av 12–20 personer beroende på fartygs­­typ och storlek. I arbetet ingår också att göra inven­teringar och be­ställningar som sedan befäl­havaren god­känner. Sjökocken ansvarar också för att all mat, kylar och frysar håller rätt temperaturer och att det är rent och snyggt i köket.

Som kock ombord på ett passagerar­fartyg lagar du mat till gästerna och utför samtliga förekommande arbetsuppgifter i köket, precis som på en restaurang i land. Arbetet leds och fördelas på de flesta fartyg av en köksmästare som har det yttersta ansvaret.
Kock­steward är en befattning som oftast finns på fartygs­typer där man inte har passagerare.

Utöver ordinarie arbets­uppgifter ingår du också i fartygets säkerhets­organisation. Säkerhets­övningar arrangeras regel­bundet efter ett givet schema.

*Befattningen benämns mässman enligt Transport­styrelsens regel­verk och kan vara en man eller en kvinna.

Behörigheter och certifikat
För att arbeta i någon av ovanstående befattningar krävs vissa behörigheter och certifikat.

Behörigheter
Fartygskockscertifikat*

Certifikat
• Basic Safety (grundläggande säkerhetsutbildning)
• Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning (gäller för befattningen kock)
• Sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter (gäller för befattningarna köksmästare och kocksteward)

För att arbeta ombord krävs även
• Sjöfartsbok
• Giltigt pass
• Läkarintyg för sjöfolk (utfärdas av läkare godkänd av Transportstyrelsen)

* För att erhålla Fartygskockscertifikat ska sökande hos Transportstyrelsen vara minst 18 år och ha en godkänd utbildning. Utbildningsbeviset ska avse kurser samt arbetsförlagd praktik för yrkesexamen från restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering. De kockar som oavsett fartygstyp hanterar besättningens mat måste alla inneha ett Fartygskockscertifikat.

Utbildning
Utbildning till sjöintendent finns som riksrekryterande gymnasial utbildning vid Härnösands gymnasium, Rönnowska skolan i Helsingborg samt Ester Mosessons gymnasium i Göteborg.